12 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Parasitkälla funnen i Östersund

Östersunds kommun tror sig ha hittat källan som förorenat dricksvattnet och gjort tusentals invånare sjuka: ett flerfamiljshus i Odensala.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar