06 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Försvunnen präst arbetade för fred

Den italienske jesuitprästen Paolo Dall'Oglio som försvann i förra veckan hade ett mångårigt och stort engagemang för religiös dialog i Syrien, skriver en vän och författare. 2010 besökte Dall'Oglio Sverige.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar