04 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Helkvoterad föräldraledighet sågas

Svenskarna sågar Socialdemokraternas kongressbeslut om att tvångsdela föräldraledigheten lika mellan föräldrarna.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar