17 juni 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Livsåskådning

Livsåskådning är en persons syn på livet och hans eller hennes uppfattning om det övergripande målet för tillvaron.

Livsåskådningen kan, men behöver inte, ha sitt ursprung i en viss religion, exempelvis kristen tro, islam eller buddhism, eller vara kopplad till en specifik filosofisk övertygelse som existentialism eller nihilism.

Livsåskådningen får konsekvenser

Den livsåskådning en person har får konsekvenser för hans eller hennes etiska och moraliska förhållningssätt och livsval.

Betyder inte att man tycker lika

Människor med olika livsåskådning kan komma till likartade slutsatser i specifika frågor trots att deras utgångspunkter skiljer sig åt. Och även om man delar samma grundläggande livsåskådning, exempelvis den kristna tron, betyder det inte att man tycker exakt lika i varje fråga.

Läs mer: Tiina Hälvä mötte Jesus på sängkanten

Läs mer: Dan Ådahl om mörka hemligheten bakom sången ”Att lämna allt”

Läs mer: Ateism är också en tro, en livsåskådning

Fler artiklar från Nyheter