17 juni 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Kristendomen

Kristendom är en monoteistisk religion, som hävdar att det bara finns en Gud, som är allsmäktig och som råder över skapelsen.

Den delar sina rötter med judendom och islam men bekänner i motsats till dessa en treenig Gud – Fadern, Sonen, det vill säga Jesus Kristus, och den helige Ande.

Jesus Kristus är kristendomens kärna

Kärnan och stjärnan i kristendomen är Jesus Kristus, vars undervisning i ord och handling skildras i de fyra evangelierna i Nya testamentet. Utifrån detta utvecklades och stadfästes successivt ett antal dogmer som formade kristendomen till en ny religion i kontrast mot såväl judendomen, som avvisar tanken på att Jesus skulle vara den Messias som Gamla testamentets profeter förutskickat, som den grekisk-romerska mytologin.

Läs mer: Var tolfte kristen förföljs för sin tro

Läs mer: Nancy Samuel lämnade islam när hon fann Jesus

Läs mer: Teolog: ”Kristendomen kan utrotas inom en generation”

Fler artiklar från Nyheter