17 juni 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Kyrkan

Ordet kyrkan kan ha flera betydelser. Ibland menas den världsvida kyrkan och ibland ett specifikt samfund.

Ordet ”Kyrkan” kan dels stå för den världsvida kyrkan, det vill säga alla kristna över hela jorden, dels beteckna ett specifikt kristet samfund, exempelvis Svenska kyrkan, Romersk-katolska kyrkan eller Equmeniakyrkan. Därutöver kan det avse den fysiska kyrkobyggnaden, där den kristna religionen utövas av den gudstjänstfirande församlingen.

Kristen enhet viktigt för Kyrkan

I Jesu undervisning betonas, särskilt i hans avskedstal till lärjungarna i Johannesevangeliet, vikten av kristen enhet för att världen ska kunna tro. Ändå kännetecknas mycket av kristendomens historia av splittring, hätska utfall mot andra kristna och till och med väpnad kamp mellan kristna falanger. Tanken på den odelade världsvida Kyrkan har inte alltid hållits levande.

Läs mer: 80 döpta på två år i Linneakyrkan

Läs mer: Kyrkan som blev tvungen att bygga ut

Läs mer: Rekordmånga gick in - och ur Svenska kyrkan 2017

Fler artiklar från Nyheter