Nyheter

Präst

En präst är en person med speciell auktoritet att utföra religiösa ceremonier. Benämningen förekommer inom många olika religioner även om arbetsuppgifterna skiftar.

För att arbeta som präst krävs mångårig teologisk utbildning

Enligt den kristna tron tillhör alla som bekänner Jesus Kristus som herre och frälsare det allmänna prästadömet men de flesta samfund skiljer ändå mellan präster (eller i många samfund pastorer), som har särskilda roller, och lekmän.

Präster har särskilda befogenheter

I Svenska kyrkan är det exempelvis endast präster som får förrätta dop, vigsel och begravningar, tillsäga församlingen syndernas förlåtelse och leda nattvardsfirande.

Krävs lång utbildning

För att arbeta som präst krävs mångårig teologisk utbildning, godkännande från respektive biskops sida samt prästvigning, där prästlöften avläggs.

Läs mer: Barn frågar biskopen – Mikael Mogren svarar

Läs mer: 17 kyrkoledare: Juluppropet lever vidare

Läs mer: Präst får sparken efter krogkväll i utlandet

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig