Dagen förklarar

Varför firar vi pingst?

50 dagar efter påsk infaller pingsten och många är lediga från jobb. Men vad är egentligen pingst och varför firar vi den? Dagen reder ut frågetecknen.

1 av 2

1. Pingst är dopet i den heliga ande

Pingst kallas också för hänryckningens tid och syftar på den övernaturliga händelse då den helige Ande gavs åt lärjungarna, enligt Bibeln. Många började då att tala främmande språk, och gjorde sig därigenom förstådda för människor från hela världen som fanns samlade i Jerusalem. Vid det här tillfället omnämns tungotal för första gången i Bibeln. Händelsen beskrivs i Apostlagärningarna, kapitel 2.

Läs också Vad är egentligen tungotal?

2. Pingsten - kyrkans födelsedag

Efter den dramatiska erfarenheten på pingstdagen kom ett stort antal människor till tro på Jesus, inimot 3 000 står det i Apostlagärningarna. Här föds den kristna församlingen och efter pingstdagen börjar de kristna även att missionera och sprida budskapet om Jesu död och uppståndelse. I kyrkoåret innebär pingsten avslutningen av påsktiden.

3. Ursprungligen en judisk högtid

Den kristna pingsten har sitt ursprung i den judiska högtiden Shauvot. Denna firar minnet av att Gud gav judarna de tio budorden på Sinai berg. Händelsen i Apostlagärningarna inträffade när lärjungarna (som var judar) firade shauvot.

4. Firas olika datum

Pingst kommer från det grekiska ordet "pentekosté" som betyder femtionde. Eftersom påsken infaller vid olika tider, varierar även pingstens datum. Tidigare var annandag pingst en helgdag i Sverige, men denna är nu borttagen till förmån för nationaldagen.

5. Numera en vanlig bröllopshelg i Sverige

Pingst är en traditionell bröllopshelg i Sverige och kyrkorna pryds inför bröllopen ofta med björkar och vårblomster.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig