Nyheter

"Sluta påstå att vi betalar palestinska terrorister"

Utrikesminister Margot Wallström (S) gick till motattack efter kritik att det svenska biståndet går till palestinska myndigheters utbetalning till terrorister. Israel blev en het stridsfråga under riksdagens utrikesdebatt.

###

Sverige ska satsa på främjande av demokrati, fred och säkerhet samt diplomati. Det var Margot Wallströms huvudbudskap då hon lade ut riktlinjerna för den svenska utrikespolitiken, där hon i sin utrikesdeklaration även tog upp förföljelse av religiösa minoriteter.

– Det är oacceptabelt, sa Margot Wallström.

Mycket Israel

När ordet sedan släpptes fritt landade frågorna allt som oftast i Israel.

Det började med att SD:s Marcus Wiechel kritiserade Margot Wallström för det svenska Palestinabiståndet där han menar att pengar går till de kontroversiella utbetalningarna till dömda terroristers familjer.

Något som fick utrikesministern att tända till.

– Inget svenskt bistånd går till den palestinska myndighetens budget, svarade Margot Wallström.

Hon sa att allt bistånd kanaliseras via FN, Världsbanken och civilsamhället. Om något missbruk skulle uppdagas så ska det åtgärdas.

– Sluta påstå att vi betalar palestinska terrorister, så är det inte, sa utrikesministern bestämt.

Markus Wiechels svar var att även om svenskt bistånd inte sker direkt till terrorutbetalningarna så är Sverige i alla fall med och möjliggör att de kontroversiella utbetalningarna kan ske.

Adaktusson på offensiven

Även centerpartiets Kerstin Lundgren ville prata Israel och anklagade utrikesministern för att ha misslyckats i de diplomatiska kontakterna med Israel.

Något som sedan KD:s Lars Adaktusson spann vidare på då han gick på storoffensiv.

– Demokratin i världen är på tillbakagång, inledde han.

– Men ett av de goda exemplen på demokratisk utveckling är Israel. Samtidigt är relationen till Israel sämre än tidigare.

Lars Adaktusson pekade ut det här som ett politiskt och diplomatiskt misslyckande, och höll Margot Wallström personligen ansvarig då hon som enda utrikesminister i EU inte är välkommen till Israel.

– Vad beror misslyckandet på, undrade han?

Tonade ner konflikten

– Sverige värdesätter en god relation till Israel, vi fortsätter ha en hand utsträckt, svarade Margot Wallström.

Hon tonade ned att det skulle råda någon större konflikt mellan Sverige och Israel och tog upp de fungerande samarbeten som finns.

Men hon pikade också tillbaka och påstod att Lars Adaktusson verkade ha en något ensidig syn på saken och att även Israel har en del demokratiska utmaningar.

– Israel är en ockupationsmakt och har infört lagar som är tvivelaktiga, inte minst när det gäller religionsfrihet. Det finns bekymmer och utmaningar.

Ingen självkritik

– Jag noterar att Margot Wallström slår ifrån sig, det finns inte ett uns av självkritik. Det är bedrövligt, svarade Lars Adaktusson.

I stället menade han att svensk vänster under lång tid förmedlat en onyanserad och osann bild av Israel, som beskrivs som en apartheidstat där palestinier skulle vara andra klassens medborgare och där Israel genomför utomrättsliga avrättningar.

– Det är den svartmålningen som lett till en fientlighet mot Israel i Sverige, menade Lars Adaktusson.

– Det här hjälper inte situationen, svarade Margot Wallström som hellre ville se att oppositionen föreslog vägar framåt för en tvåstatslösning.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig