Nyheter

Svenska kyrkan beklagar resolution om bojkottrörelse

Tysklands beslut att fördöma den Israelkritiska BDS-rörelsen är enligt Svenska kyrkan ett steg i fel riktning. – Resolutionen i Bundestag antogs efter en hastig process, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan, till Dagen.

Protester. I helgen avgjordes Eurovision Song Contest i Israel. Utanför arenan i Tel Aviv demonstrerade BDS-engagerade människor mot arrangemanget.

På fredagen blev Tyskland det första EU-landet att definiera BDS-rörelsen som antisemitisk. Beslutet har hyllats av såväl judiska som israeliska företrädare.

– BDS-rörelsen är en antisemitisk rörelse vars uttalade syfte är att delegitimera den judiska staten. Precis som med andra antisemitiska rörelser är det positivt att krafttag tas, säger exempelvis Aron Verständig, ordförande i Judiska centralrådet, till Dagen.

Yttrande- och mötesfriheten

Men andra, bland annat en grupp israeliska akademiker, har kritiserat fördömandet. Och Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan uttrycker oro.

– Vi måste protestera mot antisemitism i alla dess former – oavsett om den uttrycks av BDS-anhängare eller andra. Men BDS som företeelse och metod är inte i sig antisemitism. Vi fortsätter att försvara människors rätt att både utöva och förespråka BDS som en icke-våldslig metod för att protestera mot människorättskränkningar.

Han poängterar också att förespråkande av BDS är en rättighet skyddad av yttrandefriheten och mötesfriheten.

– Tillsammans med våra europeiska systerorganisationer uppmanar vi nu Tysklands regering att noga processa resolutionen innan de beslutar hur den eventuellt ska tillämpas.

Enligt Erik Lysén påverkar inte det tyska beslutet Svenska kyrkans inställning till BDS-rörelsen.

– Vi står stadigt i vår antagna position som bland annat innebär en uppmaning till världssamfundet att skilja mellan den internationellt erkända staten Israel och bosättningarna på ockuperad mark.

– Att skilja mellan Israel och bosättningarna är ett försöka att rädda tvåstatslösningen och är en metod för att omsätta folkrätten i praktiken. Det är en väg som stöds av EU och en stor majoritet av FN:s medlemsstater.

Israel och bosättningarna

Erik Lysén konstaterar att FN:s säkerhetsråd, i december 2016, antog resolution 2334 som, förutom att fördöma all bosättningsaktivitet, uppmanar medlemsstaterna att i alla förehavanden skilja mellan Israel och bosättningarna.

– Svenska kyrkan – som det uttrycks i vårt positionspapper – stödjer just denna differentieringspolicy och inte BDS. Differentiering är grundat i internationell rätt och riktar enbart in sig på de olagliga bosättningarna.

Läs mer | Tyskland fördömer Israelkritisk bojkottrörelse

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig