09 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

30 000 ansöker om förlängda uppehållstillstånd

Efter anstormningen av nyanlända hösten 2015 – nu löper tiotusentals tillfälliga uppehållstillstånd ut.

Fram till kommande årsskifte räknar Migrationsverket med att över 30 000 personer ansöker om att förlänga sina uppehållstillstånd. Merparten gäller syrier, cirka 14 600. Därefter handlar det om cirka 4 200 från Afghanistan och några tusen från Eritrea, Somalia och Irak.

Förbereder system

Migrationsverket håller på att förbereda sina system för att kunna ta emot ansökningarna digitalt, men under en övergångsperiod måste den sökande skicka in ansökningen med post och för många, men inte alla, behövs ett personligt möte på ett av Migrationsverkets kontor.

Våg av ansökningar

De personer det gäller handlar om dem med tillfälliga uppehållstillstånd och som vill ha förlängt tillstånd på grund av skyddsbehov, personer med uppehållstillstånd som har anhöriga som sökt asyl i Sverige och förlängning av uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Migrationsverket räknar med en våg av ansökningar om förlängda uppehållstillstånd.

Fler artiklar från Nyheter