11 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

6 juni ber Sveriges kristna för landet

För elfte året i rad uppmanar Sverigebönen till bön på Nationaldagen. Inför årets helgdag har hittills fler än 200 bönesamlingar i 158 kommuner anmälts.

Vid tusenårsminnet av Olof Skötkonungs dop, 14 juni 2000, föddes visionen om en samlad bönerörelse för Sverige. Visionen mynnade ut i Sverigebönen som har som delvision att det ska vara en allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige. Rörelsen har vuxit och i år har hittills 207 bönesamlingar registrerats i 158 av Sveriges 290 kommuner med bön.

Intresset är stort, säger Patrik Sandberg som är ordförande för Sverigebönen.

– Det har vuxit i antal, storlek och styrka varje år och vi är särskilt glada att se att många börjar jobba mer allkristet i städerna utifrån det här. Man börjar tänka mer på staden än sin församling, säger Patrik Sandberg till Dagen.

Och det är en väldig bredd bland de samfund som engagerar sig i Nationaldagsbönen. I Sverigebönens ledning finns allt från Svenska kyrkan till Pingst- och Trosrörelsen representerade.

– På samlingarna i större städer kan det vara så många som tio församlingar som går ihop och firar tillsammans. Bland annat i Göteborg har det varit upp till 500 bedjare på Gustaf Adolfs torg. Vi är jättetacksamma för den bredden som finns med, säger Patrik Sandberg och hänvisar till Jesu bön om enhet som återgivs i Johannesevangeliet 17.

– Det är vår bön, att vi ska bygga relationer församlingar emellan och inte bara samlas till bön. Det är en otroligt viktig bit, att vi möter varandra över gränserna och lyssnar på varandra.

Sju samhällspelare

Sverigebönen lyfter fram sju samhällspelare som förbönen kretsar kring. Politiker och myndigheter, Guds församling, familjen, media, utbildning, näringsliv och arbetsplatser samt kultur- och idrottsvärlden.

De två viktigaste, de som är grunden för att resten ska fungera, är församlingen och familjen, menar Sandberg.

– Båda har blodsförbund enligt skriften, äktenskapet och församlingen. Vi behöver be att familjen får stärkas i vårt land, särskilt då vi har sett hur flera familjearbeten har lagts ner de senaste åren. Där kommer vi be mycket för upprättande och stöd för familjen.

– När det gäller församlingen kommer vi särskilt be att Guds ord ska få större utrymme. Vi ser att bibelläsandet behöver stärkas i församlingarna, säger Patrik Sandberg och lyfter upp ett tredje område som är eftersatt när det gäller förbön:

– Självklart ber vi alltid för ledare och de i ledande ställning, som Pauls talar om i Timoteusbrevet. Tyvärr har vi haft förakt för ledare i vårt land, även inom kyrkan, och då har förbönen för dem också uteblivit. Vi vill stärka den, alla ledare, samhällsledare och kyrkoledare, behöver förbön.

Samling hela dagen

I Stockholm pågår bönen hela dagen och inleds med en förmiddagssamling i Roseniuskyran på Östermalm. På eftermiddagen flyttar samlingen över till Klara kyrka vid Sergels torg och på kvällen samlas man i SOS Church i Stadshagen.

– Där kommer vi särskilt be för evangelister och skördearbetare till hela landet. Vi uppmuntrar i år särskilt att be om att församlingen ska stå upp, för . Det är vår bön att vi ska få stå upp också på nationens dag.

Målet att fylla alla kommuner med förbön kommer inte nås i år, men det ligger inte långt borta tror Patrik Sandberg.

– Det finns ju förstås vita fläckar där det inte ens finns kyrkor, men framför allt ser vi att varje plats som ber har fördjupats i relationer och vidare samarbete och det är ett av målen. Sen är ju givetvis målet att de kommuner som inte har bön i dag ska kunna ha en nationaldagsbön på sikt, säger han och vill uppmana de som arrangerar Nationaldagsbön att registrera sina samlingar på Sverigebönens hemsida.

Här hittar du hela listan på Nationaldagsbönsamlingar (öppnas i nytt fönster)

Fler artiklar från Nyheter