28 november 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Länder fryser bidrag till Palestinaflyktingar

Nederländerna och Schweiz fryser sina bidrag till FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, UNRWA, efter larm om allvarliga etiska övertramp. Men Sverige, som är en av de största givarna, har i dagsläget inga planer på att stoppa utbetalningarna.

I en intern rapport, som nyhetsbyrån AFP kommit över, riktas allvarliga anklagelser mot UNRWA:s högsta ledning. Chefer inom FN-organet ska ha gjort sig skyldiga till "nepotism, repressalier och andra övertramp, för personlig vinning, för att tysta legitim kritik och för att i övrigt uppnå sina personliga mål".

Rapporten, som just nu utreds av FN, har fått flera givare att dra öronen åt sig. I tisdags meddelade Schweiz att landet fryser sina bidrag i väntan på att utredningen ska presentera sina resultat.

På onsdagen meddelade Nederländernas utrikesdepartement att regeringen "har beslutat att frysa årets bidrag tills vi fått ett tillfredsställande svar från FN i New York".

Sverige följer frågan

I Sverige meddelar Sida, som ansvarar för det humanitära stödet till UNRWA, att myndigheten följer utvecklingen.

– Som alltid i sådana här lägen är det oerhört viktigt att det klarläggs vad som har hänt och det pågår nu en utredning som leds av FN i New York. Vi har inte övervägt några omedelbara åtgärder här. Årets utbetalning på 60 miljoner kronor gjordes i februari och vi har inte fler utbetalningar under året. Det som kommer fram i utredningen får vi väga in i nästa års beslut om stöd till UNRWA, säger Göran Holmqvist, chef för avdelningen för humanitärt bistånd till Asien och Mellanöstern.

Läs även | Omoraliskt stöd till UNRWA

Fler artiklar