19 oktober 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Storbritannien: Ingen könskorrigering av barn

Endast myndiga personer ska kunna genomgå könskorrigerande behandling. Det säger Storbritanniens jämställdhetsminister inför ett kommande regeringsbeslut.

Storbritannien ska förbjuda könskorrigerande behandling av omyndiga, säger Jämställdhetsminister Liz Truss

Frågan om minderårigas rätt att byta kön är livligt omdebatterad i Storbritannien. Det senaste årtiondet har antalet omyndiga som inlett behandling för könsbyte mångfaldigats, och i dag är det tillåtet för barn att genomgå sådan behandling, även utan föräldrars medgivande. Genomsnittsåldern för inledning av behandling med pubertetsblockerande medel och könshormoner är 14 år, men vissa börjar sin behandling redan vid 12 års ålder, skriver Times.

Men regeringen förbereder nu ett förbud mot att inleda könskorrigering före 18 års ålder, uppger tidningen. En utredning av dagens lagstiftning som varit ute på en omfattande remissrunda med över 100 000 svar, ligger sedan över ett hos regeringen. Liz Truss, som är handelsminister och även ansvarig för kvinno- och jämställdhetsfrågor, uppger nu att en lagändring kommer att presenteras före sommaren.

"Barn bör skyddas"

– Vuxna bör kunna fatta beslut och leva sina liv som de själva önskar. Men före 18 års ålder, när man fortfarande utvecklar sina beslutsfattande förmågor, bör man skyddas från att fatta oåterkalleliga beslut gällande sin kropp, som man kan ångra i framtiden, säger ministern, Enligt Times.

Vården utreds

Times rapporterade i februari att NHS, den statliga brittiska sjukvården, begärt en oberoende utredning av behandlingen av unga med pubertertsblockerare och könshormoner. Professor Gene Feder, expert på riktlinjer för klinisk behandling, hävdar att de riktlinjer som i dag följs inom vården av minderåriga med könsdysfori ligger långt under den standard som gäller inom vården i övrigt.

Minister Liz Truss säger också att lagstiftningen ska garantera rättigheten för kvinnor och flickor att ha tillgång till omklädningsrum och toaletter som enbart är till för biologiska kvinnor. I dag är det allt vanligare att offentliga omklädningsrum och toaletter för kvinnor även är öppna för personer av manligt kön som identifierar sig som kvinnor, vilket vållat intensiv debatt.

David Högfeldt

David Högfeldt

David Högfeldt är nyhetsreporter på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Nyheter

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar