01 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Så har samfunden hjälpt församlingarna att ställa om

Coronakrisen har tvingat kyrkorna att snabbt ställa om sitt arbete. Det innebär många nya utmaningar för församlingarna och inte minst dess ledare. Vilket stöd har samfunden centralt gett i den här omställningen? Dagen har gjort en genomgång.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar