28 november 2020

En tidning på kristen grundNyheter

EFS ökar nödhjälpen under coronapandemin

Svenskt bistånd väntas enligt medierapporter minska med två miljarder kronor. Samtidigt står Östafrika och Indien inför en ödesdiger kris i spåren av coronapandemin, gräshoppsinvasioner och översvämningar. Därför växlar EFS nu upp nödhjälpen till de drabbade missionsländerna.

1 av 4

- Vi ser en potentiell katastrof under uppsegling, säger EFS internationella missionssekreterare Erik Johansson.

Världsekonomin rasar och stödet till de mest utsatta med den. EFS samarbetsorganisationer och systerkyrkor larmar om nödläge och Erik Johansson uttrycker sin oro för de redan pressade länderna.

- Kombinationen av en stor epidemi och gräshoppskatastrof kan bli förödande. Det går inte att förutse vad som kommer att ske de närmsta tre månaderna och det ställer krav på oss som organisation att vara alerta, flexibla och finnas till hands allteftersom behoven dyker upp, säger Erik Johansson.

EFS mission föddes under 1800-talets väckelse ur nöden för människor. De första missionärerna, tillika Sveriges första biståndsarbetare, steg i land Massawa i Eritrea redan 1866. Sedan dess har rörelsen bistått nödhjälp till systerkyrkor och samarbetspartners världen över.

- Vi har oerhört goda samarbetsorganisationer som är i full gång att lindra nöd och förebygga Covid-19 skadeverkningar och vi har goda vägar att kanalisera de resurser vi har. EFS har redan i tro betalat ut närmare en halv miljon kronor som vi nu räknar med att samla in, men vi hoppas så klart att få in mycket mer eftersom behoven är enorma, fortsätter Erik Johansson.

Europa och USA har varit i fokus kring pandemin och utvecklingsländerna har tyvärr hamnat i medieskuggan, menar Johansson.

I Indien slår nedstängningen av samhället hårt och i Padhar sjukhus som EFS stöder har rädslan för att bli smittad med viruset samt begränsad transportframkomlighet lett till ett minskat patientflöde. Tomma vårdplatser innebär ett hot mot både patienter och sjukvårdspersonal.

I Östafrika hotar en omfattande invasion av gräshoppor jordbruksproduktionen, samtidigt som hundratusentals människor lever i flykt på grund av översvämningar.

Utmaningarna är stora men möjligheterna är också desto fler. EFS har under de senaste åren utökat sitt humanitära arbete med bra kanaler till bland annat tre stora sjukhus i Indien, Etiopien och Tanzania. Just nu tillverkar sjukhusen skyddsutrustning för att hindra smittspridning, men det akuta behovet av och hygienprodukter, sjukvårds- och testutrustning kan leda till ett potentiellt skräckscenario.

- Det är ingen svält än, men vi befarar att den är på väg och då riskerar miljontals människor att drabbas. Vi behöver även stödja sjukhusen som riskerar att gå i konkurs innan pandemin hinner bryta ut.

Förutom de humanitära insatserna som EFS stödjer genom systerkyrkor och samarbetsorganisationer, arbetar rörelsen även med mission utifrån ett holistiskt synsätt. Den internationella missionen har tre prioriterade områden: evangelisation, utbildning och diakoni. Under den pågående coronapandemin har samtliga EFS-missionärer valt att stanna kvar i sina respektive länder. 

---

Var med och älska din nästa

  • EFS höjer nu insatserna för att kunna stävja de effekter som har kommit på grund av världspandemin Corona, översvämningar och gräshoppssvärmar som äter upp allt i sin väg i Östafrika.


  • Var med och älska din nästa.
  • Swisha din gåva till
  • 900 99 03
  • eller ge via bankgiro
  • 900-9903
  • skriv KATASTROF i meddelandet.


  • Läs mer på efs.nu/alskadinnasta

---

Fler artiklar