Nyheter

Sverige får hård kritik för behandling av kristna konvertiter

Sverige ett av de länder som kritiserades när Evangeliska Världsalliansen mötte FN:s råd för mänskliga rättigheter

Sverige skickar “slumpmässigt” tillbaka asylsökande konvertiter till länder där de riskerar förföljelse, menade Evangeliska världsalliansen vid mötet med FN. Svenskt flyktingmottagande kritiseras också för bristande kunskap om religion, och för att inte tillräckligt kraftfullt bekämpar trakasserier av kristna på flyktingförläggningar.

Svenskt flyktingmottagande kom upp när Evangeliska världsalliansen (WEA) mötte FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) nyligen. WEA, liksom andra liknande organisationer, har med jämna mellanrum möten med FN:s representanter för att diskutera frågor som mänskliga rättigheter, och ge rekommendationer till medlemsländerna. Vid denna 45:e session med United Nations Human Rights Council (UNHRC) valde WEA att ta upp förhållanden i Pakistan, Zimbabwe, Turkiet – och Sverige, rapporterar den kristna nyhetssajten Evangelical Focus.

“Saknar nödvändig kunskap”

“Vi uppmanar Sverige att på ett mer effektivt sätt skydda rättigheterna för de asylsökande som väljer att byta religiös tillhörighet och som löper stor risk att bli förföljda i de länder de kommer ifrån”, sa Michael Mutzner, en av WEA:s representanter, vid mötet.

Han sa också att studier visar på bristfälliga utredningar och låg kunskapsnivå om religion i Sverige. “Studierna visar att personalen vid svenska Migrationsverket saknar nödvändig kunskap på området och att de inte i tillräckligt hög grad samarbetar med civilsamhället när det handlar om att bedöma trovärdigheten i den konvertering de åberopar”, sa han.


Måste bekämpa rasismen

WEA riktar vidare skarp kritik mot att flyktingar som bor i Sverige i dag kan utsättas för hot och trakasserier, och att deras frihet begränsas. Organisationen kräver att Sverige utökar sina åtaganden vad gäller rasism, hot och hat så att dessa även innefattar för att bekämpa trakasserier mot kristna på flyktingmottagningar.

En annan punkt för kritik är att det i Sverige saknas grundläggande friheter för hälso-och sjukvårdspersonal inom det etiska området. WEA “beklagar att Sverige är ett av få länder som inte har samvetsfrihet för medicinsk personal som tycker att de inte kan delta i aborter på grund av sin övertygelse”.

Till sist tog WEA upp situationen för de konfessionella friskolorna i Sverige, och manade Sverige att dra tillbaka lagförslaget som vill stoppa denna typ av skolor.


---

Representerar 400 miljoner kristna

  • Evangeliska Världsalliansen, World Evangelical Alliance är en världsomspännande evangelikal paraplyorganisation, med säte i Singapore.
  • WEA består av sju regionala evangeliska allianser och över hundra nationella evangeliska allianser som tillsammans representerar över 400 miljoner kristna.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig