19 oktober 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Välta gravstenar i Solna var tidigare sabotage

Missförstånd ledde till ny polisanmälan

Polisen i Stockholm har lagt ned den senaste anmälan om välta gravstenar på en kyrkogård i Solna. Anledningen är att gravstenarna vältes redan i december – och att en utredning om detta pågår.

Lördagen den 23 januari larmades polisen till Norra begravningsplatsen i Solna. En mängd omkullvälta gravstenar hade upptäckts och polisen inledde en utredning. Flera medier, däribland Dagen, rapporterade om händelsen som beskrevs som den tredje incidenten på begravningsplatsen på kort tid.

Men nu har det visat sig att gravstenarna vältes i samband med skadegörelse i december förra året. Då vältes fler än 300 gravstenar vid två tillfällen.

– Vi kunde i utredningsarbetet med förvaltningen konstatera att det inte var ett nytt brott, säger Matti Dordlofva vid Solnapolisen till tidningen Mitt i Solna.

“Pandemin gör livet osäkert”

Detta bekräftas även av Svante Borg, chef för kyrkogårdsförvaltningen:

– Det var väldigt många motstridiga uppgifter och det var en konstig och krånglig utredning. Vi träffade anhöriga på plats som tydligt pekade ut stenar som de menade fällts igen. Men det stämmer att det var inte så att det fällts stenar en tredje gång, säger han till tidningen.

Niklas Lång, kyrkoherde i Solna församling, skriver i en text på församlingens webbplats att det är olyckligt att det har skett ett missförstånd och att många i onödan har blivit upprörda eller rädda. “Personligen kan jag ändå tycka att det var mycket skönt att höra att det faktiskt inte hade hänt något så allvarligt ännu en gång. Brott som riktas mot de symboler som står för trygghet och förankring är alltid mycket allvarliga, och det är helt naturligt att de upplevs än värre i tider som dessa när pandemin gör livet osäkert.”

“Ofantligt integritetsintrång”

Efter anmälan i januari meddelade Svante Borg att bevakningen av Norra begravningsplatsen eventuellt behövde förstärkas.

Och trots att det nu har visat sig att det inte hade skett någon ny skadegörelse står Svante Borg fast vid att bevakningen ska ses över. Han nämner förstärkt belysning och kameraövervakning.

– I december utsattes faktiskt begravningsplatsen för skadegörelse vid två tillfällen. Det är sorgligt och ett ofantligt integritetsintrång, säger han till Dagen.

Många välta gravstenar kommer att tas bort

Lars Wetterlund, enhetschef på Norra begravningsplatsen, säger till Dagen att det i normala fall tar mellan 30 och 45 minuter att resa en vält gravsten. När det gäller de saboterade gravstenarna på begravningsplatsen i december förklarar han att majoriteten hade återställts i mellandagarna – och att de med aktiva gravrättsinnehavare prioriterades.

De gravstenar som i januari, felaktigt, antogs vara utsatta för ny skadegörelse saknar däremot aktiva gravrättsinnehavare.

Enligt Lars Wetterlund kommer ganska många av dessa gravstenar inte att resas igen utan i stället tas bort.

När det gäller skadegörelsen som inträffade på Norra begravningsplatsen i december meddelar Matti Dordlofva att polisen väntar på analyssvar om spår som säkrades på platsen.

---

Fakta: Gravrättsinnehavare

  • En gravplats får vara kvar så länge det finns en aktiv gravrättsinnehavare, under förutsättning att upplåtelsen av graven förnyas och att den sköts om. Vid gravsättningen upplåts gravplatsen i 25 år. När 25 år har gått och förutsatt att ingen ny har blivit gravsatt, kan man som gravrättsinnehavare förnya sin upplåtelse med 15 år i taget.
  • Vid återlämnande av en gravplats undersöker kyrkogårdsförvaltningen om det finns kulturella orsaker till att ha gravplatsen kvar. I dessa fall tar kyrkogårdsförvaltningen över innehavandet och gravplatsen blir en så kallad förvaltningsgravplats.
  • Källa: Svenska kyrkan

---

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Nyheter

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar