Nyheter

Oviss framtid för ny ledning i Livets ord

“Jag känner mig väldigt trygg med den här förändringen, den känns spännande och naturlig”

Det har gått några dagar sedan Joakim Lundqvist meddelade att han slutar som förstepastor i Livets ord.
I en intervju med Dagen berättar Jan Blom, som har vikarierat för Joakim Lundqvist under det gångna året, om hur det har varit att leda församlingen under coronapandemin och hur han ser på församlingens framtid.
Dessutom berättar han om Trosrörelsens nya hbtq-dokument och svarar på frågan om han kan tänka sig att bli ny ordinarie förstepastor.

Söndagens besked att Joakim Lundqvist lämnar tjänsten som förstepastor för att i stället fokusera på att representera Livets ord i internationella sammanhang innebar att spekulationerna om vem – eller vilka – som ska efterträda honom drog i gång. För det är inte givet att det blir en individ. Joakim Lundqvist konstaterade tidigare i veckan, i en intervju med Dagen, att arbetsbelastningen som förstepastor har varit betungande.

Just nu pågår ett arbete i församlingsledningen där rollen som förstepastor utvärderas. Slutsatsen kan bli att flera personer ska dela på uppgifterna. Jan Blom vill inte föregå processen, men konstaterar att arbetsbördan är väldigt stor och att uppgifterna spänner över ett brett spektrum.

– Man ska vara lokal herde, nationell samfundsledare och ansvara för vårt internationella nätverk med arbeten över bland annat stora delar av Ryssland, Indien och Europa.

Målsättningen är att utvärderingen ska bli klart under hösten och att en ny förstepastor ska finnas på plats innan årsskiftet.

Det är ingen vågad gissning att du kommer att nämnas som en möjlig långsiktig lösning. Hur skulle du ställa dig till en sådan fråga?

– Jag förstår att mitt namn kan dyka upp eftersom att jag har funnits med länge, men jag har sagt att det här måste vara en noggrann process. Jag måste synas i sömmarna, man måste väga mina gåvor, vad är jag stark på och vad är jag svag på. Om jag sedan får den skarpa frågan, då börjar min böneperiod för om detta är någonting jag vill och om jag upplever att det är Herren som leder mig in i uppgiften. Jag har en stor gudsfruktan inför en sådan roll att ställa sig som ledare för hela Livets ord-rörelsen.

“Gått genom eld och vatten”

Jan Blom avskildes som pastor i Livets ord 1997. Samma år lärde han känna Joakim Lundqvist och tillsammans har de enligt Jan Blom “gått genom eld och vatten”. Ofta har det varit Joakim Lundqvist som har varit församlingens ansikte utåt, men när han för ett drygt år sedan meddelade att det var dags för en paus fick Jan Blom kliva fram.

Var det självklart för dig att gå in som tillförordnad förstepastor?

– Jag känner församlingen väl och när jag fick frågan så kändes det ganska naturligt. Men så klart också väldigt utmanande.

Ekonomin är en ständigt aktuell fråga i många församlingar. Och coronapandemin, med kraftigt minskat gudstjänstfirande, har inte gjort ämnet mindre viktigt. Jan Blom berättar att det regelbundna kollektgivandet i Livets ord har varit relativt stabilt. Däremot har kafé- och förlagsverksamheten visat negativa resultat.

Dokument om relationer och hbtq tas fram

En annan het fråga i många församlingar är samkönade relationer. Livets ord är inte något undantag och som tillförordnad förstepastor i Livets ord är det något som Jan Blom har jobbat med under det senaste året. En av punkterna på dagordningen när Trosrörelsen möts till årsmöte i slutet av september är att anta ett nytt policydokument.

– Det blir ett officiellt praxisdokument för äktenskap och relationer samt att det också berör frågan kring hbtq, säger Jan Blom och tillägger att dokumentet inte kommer att leda till någon splittring mellan trosrörelseförsamlingarna.

– Där står vi enade och teologiskt förankrade i vad vi anser att Skriften säger. Däremot välkomnar jag frågan om hur vi ska omfamna och hantera de människor som vi har runt omkring oss, som faktiskt kämpar med sin sexuella läggning eller till och med landar i att jag är gay, jag är homosexuell. Det är för mig inte enbart en teologisk fråga, utan kanske mer av en pastoralpraxisfråga som är oerhört viktig. Jag menar att många kyrkor har varit starka i sanningsfrågan, vad som är rätt och riktigt enligt Guds ord, men svaga i det som har med nåd och förståelse att göra för de människor som faktiskt känner att de hamnar ute i kylan.

Hur har det varit att leda församlingen under året som har präglats av coronapandemin?

– Det har varit ett extremt utmanande år. Jag ser gudstjänsten, och mötet med andra besökare efteråt, som det mest centrala vi gör också. Det har varit en sorg i mitt pastorshjärta att inte kunna ha kontakt med människor på det sättet. Jag tror att man mår bra av att komma samman och fira gudstjänst och möta sina kristna syskon, och jag tror att det kan ligga en utmaning i att få folket att bryta upp från sin bekvämlighet och ta sig till kyrkan igen. Här tror jag att vi, pastorer och kyrkoledare, har en enorm utmaning i efterdyningarna av pandemin att faktiskt återta mark när det gäller gudstjänstfirandet.

“Ny säsong för församlingen”

Trots detta ser Jan Blom med tillförsikt på framtiden. Han menar att den tid vi lever i är en tid då kyrkorna behöver synas på gator och torg och ta hand om brutna, brustna och trasiga människor i samhället.

– Det är en kallelse som vi som församling upplever, att vi ska fortsätta bygga socialt arbete.

Den positiva känslan bär Jan Blom även med sig när Livets ord söker efter Joakim Lundqvists efterträdare.

– Jag känner mig väldigt trygg med den här förändringen, den känns spännande och naturlig. Nu kommer en ny inriktning och en ny säsong för Joakim och också en ny säsong för församlingen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig