Nyheter

”Gud älskar det här landet - jag ser en framtid för Sverige”

Pastor från Uganda i spetsen för City Church International - vill ge evangeliet till Europa

Pastor Wilberforce Bezudde har lett engelskspråkiga City Church International i Stockholm sedan starten. Nu samlas afrikaner, latinamerikaner och asiater till gudstjänst. Det andliga livet är i fokus, men deltagarna får också hjälp att växa socialt och ekonomiskt i ett nytt land.

Wilberforce Bezudde är pastorssonen från Uganda, som kom till Sverige i början av millenniet för att gå bibelskola, och som sedan återvände och gick in i Citykyrkan i Stockholm 2009. Det var där och då han ihop med sex andra grundade den internationella församlingsgruppen City Church International, som nu är en del av den anrika pingstförsamlingen i Stockholm.

– Vi vill vara ett bönens hus för alla nationer och alla människor. Det är kärnan. Oavsett var du kommer i från ska du vara välkommen hit att möta Gud. Den atmosfären tror vi kan få människor att blomstra, säger Wilberforce Bezudde.

Många migranter

Majoriteten av gudstjänstbesökarna är migranter från Afrika, precis som pastor Bezudde och hans fru. Men bland de totalt 34 nationaliteterna finns också många från Latinamerika och Asien. Drygt 200 personer räknar han in i församlingsgruppen, enligt siffror precis före pandemin.

Wilberforce Bezudde har själv varit missionär en kortare tid i både USA och Sydkorea, innan han återvände till Sverige. Men också här ser han sig som utsänd på missionsuppdrag – och försöker förmedla den inställningen till övriga i den internationella gruppen, där många är migranter.

– Vi ser oss inte bara som främlingar. Den här kontinenten sände missionärer till olika delar av världen. Nu sänder Gud oss tillbaka för att ge evangeliet till Europa. Våra förfäder visste inte om Gud. Nu är tiden då Europa behöver oss.

– Vi är det bröd som kommer tillbaka över vattnet.

Socialt arbete och karismatik

I dagsläget är City Church International (CCI) inblandad i arbete för hemlösa, anordnar en ekonomisk utbildning på kristen grund, söndagsskola för barnen samt kvinnosamlingar, bland annat. När forskare från Uppsala universitet nyligen har undersökt olika karismatiska internationella grupper i storstäderna var Citykyrkans grupp en av de internationella församlingar man besökte.

Forskarna skriver i sin rapport: “Erfarenheten av Guds närvaro genom bön, gudstjänst och Andens gåvor är centralt för församlingens spiritualitet.” Och lägger till att gruppen utifrån detta också bidrar till exempelvis konkret socialt hjälparbete.

Wilberforce Bezudde säger:

– Det andliga livet är nummer ett. Vi vill vara en plats där människor får växa andligt. Men det blir förstås också en gemenskap där man introduceras i landet och får bli älskad och förstådd. På det sättet hjälper gemenskap många att även växa socialt och ekonomiskt.

Människor i publiken.

Svårare att tala om tron

Han känner också igen att det inte alltid är så enkelt för de nyinflyttade migranterna att leva ett kristet vardagsliv i ett sekulariserat Sverige, där de inte riktigt är införstådda med kulturen och traditionerna. Och där det exempelvis inte alltid accepteras att man pratar om kristen tro på arbetsplatsen hur som helst.

– Det här är inte den lättaste platsen att vara på som kristen, om jag jämför med Afrika där jag kommer ifrån. Men Gud älskar det här landet. Jag ser en framtid för Sverige och upplever inte en strid i min ande.

Han ser många medlemmar som finns med över tid i City Church International, men känner också igen rörligheten mellan länder hos en del migranter. Liksom hos tillfälliga studenter, ambassadörer och affärsmän. De är med några år i församlingen, innan de återvänder eller drar vidare. Wilberforce Bezudde ser det som att de då har blivit rustade i Stockholm för kristet arbete i andra nationer.

Lovsång och bön i bänkarna i kyrkan.

Samlar kristna från Europa

De senaste åren har Citykyrkan också anordnat en internationell konferens i Stockholm för karismatiska migrantkyrkor från olika håll i Europa, Sverige och världen. International Believers Conference, IBC, är namnet, där internationella församlingar med främst engelskspråkig och afrikansk bakgrund träffats för andlig uppbyggnad och för att skapa relationer till varandra.

City Church International har därmed fått en central roll bland migrantförsamlingar i Europa, med relationer i bland annat Belgien, Frankrike, Tyskland, Danmark, Österrike och Storbritannien.

– Några som var här har nu planterat en församling i Tyskland, berättar Wilberforce Bezudde.

Citykyrkans internationella grupp har också grundat en ny församling i hans hemland Uganda som under förra året döpte 96 människor. Församlingen heter City Church Kampala och har ett lokalt ledarskap. Men den i Sverige boende pastorn reser också dit för att predika med jämna mellanrum.

Farligt att bli isolerad

Som en del av Citykyrkan i Stockholm känner sig Wilberforce Bezudde inkluderad och välsignad av den svenska pingströrelsen. Till skillnad från många andra migrantpastorer har han alltså kontakt med ett svenskt samfund. Han brukar exempelvis vara med på de årliga samlingarna för pastorsnätverket i Pingst. Han har också kontakt med det ekumeniska och karismatiska nätverket New Wine.

– Det är viktigt att vi som internationella pastorer inte blir isolerade, utan att vi försöker bygga relationer. Vi är missionärer och vi behöver kontakter med svenskarna, men alla vet inte hur de ska göra. Här behöver vi hjälpas åt, säger Wilberforce Bezudde.

Fler artiklar för dig