Nyheter

Flera kyrkor får vara med och dela på 100 miljoner

Flera kyrkor och kristna organisationer får stöd till sitt arbete när statliga pengar fördelas

Flera samfund och kristna organisationer finns med när statliga MUCF delar ut nära 100 miljoner som ska gå till arbete med skyddssökande från Ukraina och socialt särskilt utsatta efter pandemin. Generaldirektör Lena Nyberg betonar att civilsamhällets insatser är “oerhört viktiga” och “gör skillnad i utsatta människors liv på riktigt”.

Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor (MUCF) delar ut sammanlagt 98,8 miljoner som ska delas av 50 organisationer. Det största statsbidraget är på 68,8 miljoner och går till 33 organisationer. Här är syftet att stödja organisationer som arbetar med människor som sökt skydd i Sverige på grund av Rysslands invasion av Ukraina, skriver MUCF i ett pressmeddelande.

Språkcaféer och mötesplatser

Stödet går bland annat till aktiviteter för gemenskap och stimulans, skapandet av mötesplatser, samordning och stöd till frivilliginsatser. En av de organisationer som fått stöd är Internationella Kvinnoförbundet. De arrangerar mötesplatser för barn, språkcaféer, hälsofrämjande insatser och kontaktstöd.

Vissa av organisationerna har tidigare fått andra stöd från MUCF, medan vissa organisationer får stöd för första gången. Mest stöd i kronor räknat får Sveriges Stadsmissioner, följt av Röda Korset. På tredje plats hamnar Rädda Barnen, följt av Frälsningsarmén.

Ett flertal kristna samfund och organisationer får stöd, förutom Frälsningsarmén Equmeniakyrkan, Trossamfundet Romersk-katolska kyrkan, Sensus och Hela Människan.

Stöd efter coronapandemin

Det andra statsbidraget, som är på 30 miljoner, delas mellan 17 organisationer. Här handlar det om att möta ett ökat behov av hjälp-och stödinsatser efter coronapandemin. Exempel på insatser är att hjälpa människor att komma tillbaka till arbetslivet eller att få samtalshjälp, samt hjälp med mat och husrum.

Även här finns flera samfund och kristna organisationer med på listan. Sveriges stadsmissioner - som är oberoende men har inspirerats av “eldsjälar inom kyrkan” - är näst största bidragstagare, följt av Hela Människan, Equmeniakyrkan och Frälsningsarmén. Föreningen S:ta Clara kyrka får en miljon kronor i stöd och är tolfte största bidragstagare. LP-Vännernas Kamratförening får också stöd, på sammanlagt 300 000 kronor.

---

Fakta: Arbetar med unga och fördelar bidrag

  • Huvuduppdraget för MUCF är att ta fram kunskap om ungas levnadsvillkor och civilsamhällets förutsättningar, samt att fördela bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig