24 000 barn i Sverige är hemlösa

Hemlösheten har ökat lavinartat och allt fler människor i Sverige tvingas sova utomhus. Minst 24 000 barn har föräldrar som lever i hemlöshet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Det är det mest alarmerande i rapporten och detta trots att Barnkonventionen lyfter fram barns rätt till en skälig levnadsstandard, säger Frälsningsarméns Per-Uno Åslund på kyrkans hemsida.

Allt fler i akut hemlöshet

I slutet av förra veckan offentliggjordes Socialstyrelsens hemlöshetsrapport för 2017. Den bygger på uppgifter från kommuner, landsting, trossamfund och frivilligorganisationer runt om i Sverige.

Sammanlagt runt 2 000 verksamheter har rapporterat in läget under en vecka i april i år. resultatet har jämförts med en liknande mätning genomförd 2011, som Socialstyrelsens förra rapport byggde på.

– Det är fler personer som befinner sig i akut hemlöshet nu, som sover utomhus, i trappuppgångar, på härbärgen, vandrarhem eller i skyddade boenden, säger Christina Högblom, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Felmarginal

Det totala antalet hemlösa har minskat med cirka 1 000 personer på sex år, från 34 000 till 33000. Socialstyrelsen reserverar sig dock för att den inrapporterade siffran kan vara missvisande. Färre kommuner deltog nämligen i årets kartläggning än i kartläggningen 2011. Gruppen akut hemlösa, det vill säga människor som inte har tak överhuvudet alls, har dock blivit betydligt större. I dag lever cirka 5 900 personer i akut hemlöshet, jämfört med 4 400 för sex år sedan.

Kvinnor och yngre

Frälsningsarmén uppger att fler kvinnor och yngre söker sig till kyrkans hjälpverksamhet, något som i så fall speglar läget som presenteras av Socialstyrelsen. De flesta hemlösa är fortfarande män, men andelen kvinnor har vuxit kraftigt och medelåldern för dem utan ordnat boende har sjunkit med tre år, till 40 år.

Det som är mest alarmerande är dock att allt fler barn får uppleva hemlöshet, menar Frälsningsarmén. Gruppen hemlösa med barn under 18 år har ökat med 900 personer.

– Många av dessa människor har inte råd med de rådande bostadskostnaderna. Vi måste sträva efter en bostadspolitik som gör att vanliga människor har råd med ett värdigt boende, säger Per-Uno Åslund.

Socialstyrelsens statistik omfattar inte EU-migranter, papperslösa och ensamkommande flyktingungdomar.

Frizonfestivalen
Krisen i Willow creek