38 pastorer om ältande, hälsa och sociala medier

Vad ska en pastor göra med sitt negativa ältande efter predikan? Hur är man officiant på en begravning? Och hur agerar pastorer i sociala medier?
38 pingstpastorer ger råd i en ny bok de skrivit tillsammans.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

När drygt 540 pingstpastorer samlas till konferens i Stockholm är det en salig blandning av personligheter från olika delar av landet – och med olika utmaningar. Men också med mycket gemensamt från pastorsuppgiften.

Den nya boken som lanserades och delades ut till samtliga pastorer på konferens har titeln ”Kallad. Bekräftad. Överlåten” (Pingst pastor och förlaget Libris).

Efter amerikansk förebild är boken tänkt som både ett tidsdokument över svensk pingströrelse i dag, och som ett verktyg med praktiska råd och tips till pastorskollegorna in arbetet bland rörelsens cirka 85 000 medlemmar.

Nyttiga råd

Förutom de ovan nämnda ämnena ger antologin råd om en hälsosam livsstil för pastorerna, hur man hanterar fritid i förhållande till arbete, vad volontärerna kan få betyda i församlingsarbetet, hur det är att bli senior i Pingst eller vad ord som kostnadsställe, likviditet och soliditet betyder när pastorn ska ta sig an församlingens ekonomi. Även några ord om pentekostal teologi, mission, ledarskap och själavård, liksom att hantera kritik från medlemmarna har sin plats när de 38 vanliga församlingspastorerna delar med sig av sina erfarenheter. Skribenterna är aktiva pastorer i församlingar runtomkring i landet.

Debatt