4 av 10 svenskar: Religionsfriheten är hotad

Nya uppgifter från SOM-institutet pekar på att allt fler svenskar anser att religionsfriheten är hotad. Statsvetaren Marie Demker tror att det bottnar i att religionsfrågor allt oftare kopplas ihop med invandring.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

4 av 10 svenskar instämmer i påståendet att religionsfriheten är helt eller delvis hotad, enligt färsk statistik från SOM-institutet. Svaren samlades in förra året, och publicerades i tisdags.

När samma fråga ställdes 2012 var siffran 31 procent, vilket innebär en markant ökning.

Läs mer: Joakim Hagerius: Låt inte religion bli ett slagträ

 

Det är statsvetaren Marie Demker som sett till att SOM-institutet ställer frågor kring religionsfrihet. Det här är andra gången som frågan ställs vilket innebär att någon längre historisk statistik inte går att falla tillbaka på.

Marie Demker menar att det finns olika förklaringar till att 42 procent anser att religionsfriheten är hotad.

– Här finns en grupp som uppfattar att samhällsklimatet blivit hårdare för troende, och att det har blivit allt svårare att utöva sin religion, säger hon till Dagen.

Polariserad debatt

Hon tar debatten om skolavslutningar i kyrkan och böneutrop som exempel, frågor som debatterats högljutt och polariserat.

– Vi ser också en ökad andel hatbrott med religiösa motiv, säger Marie Demker, och tar hakkorsen som vid upprepade tillfällen klottrats på Stockholms moské som exempel.

Läs mer: Ebba Busch Thor: Vi säger nej till böneutrop

 

Men framför allt tror Marie Demker att siffrorna skjutit i höjden på grund av att religionsdebatten tydligare kopplats ihop med invandringen till Sverige.

– Min poäng är att religionsfrågorna har blivit politiserade när det kommer till integrations- och invandringssfären, säger hon.

– Religion blir en ny arena där invandringsfrågorna diskuteras.

”Svenska sättet hotat”

SOM-institutet har också ställt frågor om religionsfrihet kopplat till flyktingmottagning och det är utifrån de svaren som Marie Demker gör sin analys.

Läs mer: Sifo: Unga är mest positiva till att behålla andakter i kristna skolor

 

– Det vill säga att det svenska sättet att vara religiös på är hotad, där religiositeten ska vara privat, sekulär, luthersk och helst inte synas.

– Bland dem som ser invandring som ett hot mot svensk kultur är det samtidigt lågt stöd för invandrares religionsfrihet, vilket kan uppfattas som lite paradoxalt.

Det låter som att många misstolkar vad religionsfrihet innebär?

– Ja, i någon form kan det röra sig om missförstånd.

Men Marie Demker menar att det inte nödvändigtvis finns ett rätt och fel i hur religionsfrihet ska tolkas. Och de olika synsätten ligger också bakom hennes analys varför allt fler anser att religionsfriheten är hotad.

Å ena sidan gruppen som anser att deras individuella frihet att utöva sin religion blivit mer inskränkt, å andra sidan en grupp som ser den svenska religionsfriheten som hotad.

Vilken av grupperna är störst?

– Det kan jag inte svara på. Jag kan bara säga att siffrorna ökat från 32 till 41 procent på fem år. Samtidigt har det mobiliserats en kritik mot en ökande invandring, så min tolkning är att tillskottet i större utsträckning kan tillskrivas motstånd mot invandring.

Under­sökningen

SOM-undersökningen bygger på en post- och webb­enkät som på olika sätt undersöker svenskars värderingar.

Undersökningen gjordes under förra året, 2017, och en första presentation kom i tisdags.

Rapporten i sin helhet släpps i sommar.

Lilla Erstagården