540 pastorer på plats vid Pingst pastor 2018

Pingströrelsen kommer även i fortsättningen att vara troendedöpare samt viga en man och en kvinna. Det slog föreståndare Daniel Alm fast när han inledningstalade inför 540 pingstpastorer från hela landet.
– Pingst är ande och liv, det är berusning. Det är tungotal, trubbel och trädkramande, sa Alm.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

På tisdagen startade pingströrelsens pastorer sin årliga tredagarskonferens på Hotel Clarion Sign i Stockholm med rekordmånga besökare. Förhoppningsfulla pingstpredikanter från olika delar av landet kramade om varandra och lovsjöng tillsammans.

Lasse Svensson, kyrkoledare i Equmeniakyrkan och ordförande i Sveriges kristna råd, var på plats och önskade pingstpastorerna Guds välsignelse. Han uppmärksammade vidare att det i år firas 100 år av samverkan mellan landets frikyrkor.

Temat för första dagen var ”ledarskapet” – och följs av ”utmaningarna” och ”uppdraget” de kommande dagarna.

Förstoring: Se förstorad bild av publiken på Pingst pastor 2018
 

Behov av helig Ande

Daniel Alm, föreståndare för Pingst Fria församlingar i samverkan, var den som slog an tonen i inledningsgudstjänsten, där han lyfte fram pingströrelsens storlek och betydelse i den världsvida kristenheten, samt betonade behovet av den helige Ande.

Han citerade pingstteologen Kenneth Archer som har sagt att en ”pingstgudstjänst är strukturerad improvisation, precis som jazz”. Daniel Alm bekände att han i yngre åldrar spelat bas i en jazztrio i Vetlanda missionskyrka, och sa att det är roligt att spela, men desto segare att lyssna.

– Det säger något om pingstgudstjänsten. Att titta på är tråkigt och vi fattar inget. Det bygger på att alla är med och lirar, som i jazzen.

108350.jpg

Flera debatter

Daniel Alm sa att ha inte gillar tystnad i pingstkyrkor när lovsången slutar, och uppmanade pingstpredikanterna att lära församlingsmedlemmarna att sätta ord på sin tacksamhet till Jesus igen.

Daniel Alm lyfte också att det under det senaste året varit flera debatter kring livsstilsfrågor och hur vi behandlar varandra som män och kvinnor eller mellan etniska svenskar och nysvenskar. Han konstaterade att frågorna både är strukturella och kulturella, men också med bäring på enskilda individer.

– Här tror jag att vi behöver kunna kombinera mildhet i blicken, med ett gott budskap. I tiden och kulturen är det samtidigt omöjligt att vi kan vara allt för alla. Vi måste våga stå för en övertygelse, men inte för att vinna debatt eller tvåla till någon.

"Kommer inte viga samkönade i morgon"

Daniel Alm tog specifikt upp frågan om samkönade relationer.

– Jag tror att varenda predikant vill att alla ska känna sig välkomna i deras kyrka. Vi predikar för vem som helst. Vi frågar inte efter sexuell läggning och välkomnar människor till gemenskap.

– Men när det kommer till äktenskapet viger den svenska pingstväckelsen en man och en kvinna. Vi viger inte samkönade i dag, och kommer inte att göra det i morgon. Det är vår övertygelse utifrån Bibeln, sa han.

Markerade om troendedop

När det gäller dopet markerade Daniel Alm att pingströrelsen förblir en baptistisk troendedöparrörelse, där varje individ kan säga sitt ja till Jesus och döper sig av övertygelse och bekännelse.

– Vi accepterar en bredd i hur man ser på medlemskap, men när det gäller förkunnelse och praktik av troendes dop i vatten så är vi baptister. Vi förkunnar troendedopet med nedsänkning i mycket vatten.
 

Läs också: Vi frågar pastorer på Pingst pastor - Vad drömmer du om för din församling?

Debatt