Abortgränsen ligger kvar – bollen kastas till Smer

ANALYS. Inte helt oväntat låter Rättsliga rådet gränsen för sena aborter ligga kvar. Ordföranden Göran Ewerlöf hänvisar till en enig profession. Men tittar man närmare finns sprickor.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Allt började efter att barnläkaren Katarina Strand Brodd slagit larm om en sen abort som dragit ut på tiden. Hon kallades in för att göra återupplivande insatser på ett foster som visade livstecken på sjukhuset i Eskilstuna.

Även om de flesta inom vårdprofessionerna är överens om att behålla nuvarande abortpraxis, det vill säga att sen abort är tillåten till och med 21 graviditetsveckor och sex dagar, finns de som tycker annorlunda.

 

Läs mer: Frida Park: Svensk abortpraxis är ovärdig

 

En av dem är Socialstyrelsens eget expertråd Lena Hellström-Westas. Hon är barnläkare och hävdar att den sena abortgränsen bör sänkas med en vecka. Samma sak föreslog en etikgrupp inom Svensk förening för gynekologi och obstetrik (SFOG) redan 2015.

Men så blir det alltså inte, efter att Rättsliga rådet i februari beslutade att nuvarande tidsgränser på 21 graviditetsveckor plus sex dagar ligger kvar.

Varför är detta med tidsgränser då så känsligt? Förutom det uppenbara – att det finns risk för att man aborterar barn som kan överleva utanför livmodern, finns också en annan aspekt.

Ingen vet exakt hur långt en graviditet har gått. Det finns en felmarginal på sju dagar. Det som beskrivs som ett absolut begrepp i lagen är i själva verket något flytande. Vi kan alltså omöjligt med 100 procent säkerhet säga när gränsen för livsduglighet passeras.

Det mesta tyder på att den ligger vid vecka 22. Även om neonatalvården utvecklats starkt de senaste åren, tros inget barn som varit yngre än så kunnat räddas. Men barnläkaren Gunnar Sjörs har sagt till Dagen att enstaka barn trots allt kan ha överlevt före denna tidpunkt.

Det vill säga samma vecka som det är tillåtet att göra abort.

 

Läs mer: Expertråd: Sänk abortgränsen

 

I USA är de inte lika säkra på hur tidigt ett barn kan överleva. I höstas slog amerikanska förbundet för obstetriker fast att gränsen för livsduglighet går någonstans mellan 20 till 25 veckor. Även om ingen kunnat visa på så tidig överlevnad som vecka 20, utesluter man alltså inte att det skulle kunna vara möjligt.

Ändå vill Göran Ewerlöf och Rättsliga rådet inte berätta vilket underlag de svenska experterna tittat på när de bedömt den senaste forskningen inom neonatalområdet. I stället hänvisar han till ett enigt råd. Och rådet må vara enigt, men dilemmat kvarstår.

Det inser också barnläkarna och kvinnoläkarna. I ett koncensusdokument från 2016 konstaterar de att risken för överlappning underminerar trovärdigheten för både abortvård och neonatal intensivvård. Dessa två vårdområden får aldrig blandas samman, är budskapet.

 

Läs mer: Rättsliga rådet: Vi har inte tillräckligt forskningsunderlag för ny abortgräns

 

Samtidigt rekommenderar neonatalläkarna att börja ge hjärt- och lungräddning till barn som föds i vecka 22+0 – alltså en dag efter att det är tillåtet med sen abort. Policyn är att ta hand om alla barn som föds, oavsett graviditetslängden. Oavsett hur lagen ser på om de kan antas vara livsdugliga.

Frågan är en het potatis som grupperna kastar mellan varandra. När Dagen pratar med de olika professionerna hänvisar de till Rättsliga rådet. Rättsliga rådet hänvisar i sin tur till professionen. Fram och tillbaka.

Mitt i allt detta finns de kvinnor, som står inför enormt svåra val att fortsätta eller avbryta sina graviditeter. Nu vänds allas blickar mot den analys av sena aborter som Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har satt igång med. Den väntas vara klar till sommaren, där man ska ge vägledning i de svåra frågorna.

Fram tills dess finns inga garantier för att det som hände på sjukhuset i Eskilstuna sommaren 2017 inte ska kunna hända igen.

Lilla Erstagården