”Abortkritiska läkare allt mer marginaliserade”

Läkare med en abort-kritisk hållning får allt mindre att säga till om. Det hävdar katolska biskopar i Storbritannien.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är biskopar i England, Wales och Skottland som i ett gemensamt uttalande uttrycker sin oro för vad de menar är en utveckling som går i fel riktning.

"När aborter övervägs behöver frågor som handlar om när livet börjar också finnas med i vågskålen, även om det innebär att det komplicerar ställningstagandet", skriver de bland annat.

Uttalandet kommer lagom till 50-års-minnet av den lag om fri abort, den så kallade Abortion Act, som infördes i Storbritannien den 27 oktober 1967.

Fler än åtta miljoner aborter har rapporterats på de brittiska öarna under det halvsekel som lagen funnits, uppger premier.org.uk.

Kardinal Vincent Nichols och den skotske ärkebiskopen Philip Tartaglia, som är två av undertecknarna, uppmanar i en kommentar alla i vården som medverkar till aborter att söka "förlåtelse hos Gud".

För att uppmärksamma vad som håller på att hända och försöka få till en förändring uppmanar biskoparna till en gemensam period av bön och fasta.

En uppmaning riktas särskilt till föräldrar och lärare inom skolväsendet att ta fasta på och lyfta fram "det mänskliga livets okränkbara värde".

Lilla Erstagården