Åklagaren: Jag förstår hur rätten resonerar

Åklagare Liselott Herschend hade yrkat på fängelse för två av de tidigare Knutbypastorerna. Men trots att det inte blev så konstaterar hon att domarna är rimliga.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!