Alf Lax: Tummen upp hela vägen

Den ekumeniska satsningen Gå för Sverige fortsätter. Coronapandemin har gjort att det finns en ny öppenhet hos både folk och press säger Alf Lax: ”Rena väckelseappellerna i tidningarna.”

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!