”All Clear” för cancersjuke predikanten

Den amerikanske författaren och predikanten Joni Eareckson Tada har under en period behandlats för sviterna efter en cancerbehandling. Efter senaste undersökningen var läkarens ord "allt är borta".

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Som Dagen skrev om i våras har författaren och predikanten Joni Eareckson Tada sedan november vårdats för sviterna efter en bröstcancerbehandling. Hennes vänner vädjade då om förbön, nu har bönerna gett svar. Den senaste röntgenundersökningen visade att tumören som tagits bort inte spridit sig och Joni Eareckson Tada har blivit friskförklarad.

Läs även | Vännerna vädjar: Be för Joni!

– Med tanke på den aggressiva karaktären hos den återkommande cancern är denna nyhet mirakulös, skriver Joni Eareckson Tada på sin Facebook-sida.

Joni och hennes man Ken var beredda på vilket bönesvar som helst från Gud, även ifall det skulle innebära ett mindre bra besked. På sin Facebook-sida nämner hon att känslan är som i Ordspråksboken 25:25 ”Som friskt vatten för en torr strupe, är goda nyheter från fjärran land.”

Joni Eareckson Tada är ödmjuk inför att cancern kan komma tillbaka ännu en gång, men framför allt är hon tacksam för läkarens ord ”All Clear” (Allt är borta) och att många bett för henne under sjukdomsperioden. Det har varit en tuff period som även påverkats av en lunginflammation, skriver CBN News. När lunginflammationen medförde att hon behövde läggas in på sjukhus fann hon tröst i Jesaja 46:4 ”Ännu när ni blir gamla är jag densamme, ännu när ni grånat skall jag bära på er. Jag har skapat er, jag skall lyfta, bära och rädda er”.

Joni Eareckson Tada

Född 1949 i Baltimore, USA.

Är rullstolsburen sedan 1967 när hon blev förlamad efter att ha missbedömt vattendjupet när hon dök i Chesapeake Bay.

Grundade 1979 organisationen Joni and Friends ministries för att hjälpa funktionshindrade.

Foto: Privat & Anna B. Sandberg
Foto: Privat & Anna B. Sandberg