Alliansmissionen agerar för asylsökande konvertiter

Ompröva behandlingen av konvertiter i asylprocessen så att de får en mer rättssäker prövning. Det uppmanar Svenska Alliansmissionen i ett brev till regeringen, riksdagens partiledare och migrationsverket.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Svenska Alliansmissionen hänvisar till den konvertitutredning som fem frikyrkosamfund gjorde bland afghanska medborgare som sökte asyl 2015-2018 och som blivit döpta och medlem i en församling.

Undersökningen, som dokumenterade 619 ärenden där den asylsökande bytt religion och blivit kristen, visade att 68 procent får avslag med hänvisning till att ”tron inte är genuin”.

Svenska Alliansmissionen behandlade frågan vid sin årskonferens i början av sommaren. Skrivelsen till regeringen och riksdagen gick i väg nu i veckan.

Alliansmissionen hoppas att de rekommendationer som ges i utredningen ska tas på allvar, och skriver att förhoppningen är att inga fler konvertiter ska utvisas till länder där de hotas till livet på grund av sin kristna tro.

Coronakrisen
Pat Marmo, ägare till en begravningsbyrå i Brooklyn, berättar att de är kraftigt överbelastade till följd av corona-pandemin. 
Foto: John Minchillo
Foto: John Minchillo
Dokument
Coronakrisen
Coronakrisen har redan slagit hårt mot kristna gårdars ekonomi. Osäkerheten är också stor kring hur det kommer att bli med campinggäster till sommaren.
Foto: Natanael Johansson
Foto: Natanael Johansson
Coronakrisen
Foto: Tomas Oneborg SvD/TT & Privat
Foto: Tomas Oneborg SvD/TT & Privat