Alliansmissionen går allt mer utanför boxen

I helgen hålls Alliansmissionens årskonferens på Gullbrannagården. Det är mycket som rör på sig i samfundet och det ska medlemmarna nu få chans att höra mer om.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Josefin Lennartsson, nybliven pionjärpastor, har nyligen flyttat till en av Sveriges allra starkaste nyandliga bygder, Gnestabygden söder om Stockholm. Men kyrkan där håller samtidigt på att dö ut. Josefin Lennartssons tjänst är ett samarbete mellan Alliansmissionen, Equmeniakyrkan och Pingst. Hon är en av talarna på årskonferensen och exemplifierar något av det som är aktuellt för de flesta kristna samfund. Hur man vinner människor för Gud på nya sätt.

– Hur ska vi jobba, tänka och verka som samfund de närmaste åren? I 1,5 år har vi jobbat med det som vi kallar för "Vision 2025" och den ska vi presentera för medlemmarna under konferensen, säger Kjell Larsson, missionsföreståndare.

Utan att avslöja alltför mycket redan på förhand menar Kjell Larsson att församlingsplantering är ”en viktig bit”. Frikyrkosamfunden har landat i en gemensam målinriktning och Alliansmissionen ska dra sitt strå till stacken, menar Larsson.

– En rolig grej som hänger ihop med det är att vi får allt fler etniska församlingar, där majoriteten av medlemmarna härstammar från Mellanöstern.

Medlemmar från Mellanöstern

Med de nya församlingarna kommer mycket glädje och inspiration för befintliga församlingar i Kronobergs och Jönköpings län, där Alliansmissionen har de flesta av sina församlingar. Men det tillkommer även en del utmaningar.

– Vi uppmuntrar våra församlingar som ligger nära en nyetablerad att bli ”vänförsamling”. Det kan till exempel innebära att ungdomar bjuder in deras ungdomar till läger, att kören åker dit och sjunger och förstås att man hjälper dem med struktur och arbetssätt, säger Kjell Larsson.

– Det är integration på ett påtagligt sätt.

De etniska församlingarna har framför allt startat på orter där Alliansmissionen inte redan finns. Samfundets nationella missionsledare hjälper dem att komma in i det svenska ”föreningstänket”, som innefattar årsmöten, ledarutveckling och annat som bör finnas med.

Men tillbaka till Josefin Lennartsson och Gnestabygden, som även kallas Nordens center för nyandlighet. Där håller teamet som bäst på att ge två gamla kyrkor en helt ny klädedräkt, mer inspirerat av vardagsrum än av kyrksal.

– Vi tänker ganska grundläggande, att allt börjar med mig själv och min egen relation med Gud. Vi vill bli kända för att älska människor mer än för en viss typ av verksamhet, förklarar Josefin Lennartsson.

Känner stort stöd

Hon menar att Alliansmissionen är ett mycket uppmuntrande samfund vad gäller pionjära satsningar av den här typen.

– Jag har aldrig tidigare upplevt en sådan stöttning och uppmuntran för mina gåvor som pionjär, säger hon.

”Desperata uttryck”

Den uppmuntran ska hon föra vidare till lyssnarna under årskonferensen.

– Jag bor i en bygd där människors andliga längtan tar sig närmast desperata uttryck. Och jag tror inte att vi förstår vad vi förvaltar i vår tro på Kristus. Folk längtar att få veta! Det vill jag förmedla.

Fakta: Allians- missionen

Cirka 14 000 medlemmar.

Har sina rötter i väckelsevågen i Jönköping under tidigt 1800-tal.

De drygt 160 församlingarna finns framför allt i Jönköpings län.

Temat för årets konferens är "Ta din längtan på allvar".

Konferensen pågår 10 till 13 maj.

Fakta: Nyandlighet

Gnestabygden (Gnesta, Mölnbo, Järna) kallas ibland ”Nordens nyandliga centrum”.

I Järna har den filosofiska rörelsen antroposofin sin högborg med 2 000 anställda.

Även den nyreligiösa rörelsen Hare Krishna har en gård utanför Järna.

Sökande människor från hela Norden kommer hit och bland annat byggs 50 nya lägenhet för att samhället växer.

Böneutrop
Kyrka och politik