Alliansmissionen kraftsamlar mot människohandel

Svenska alliansmissionen har på bara några månader samlat in 600 000 kronor. Av det har 450 000 samlats in av kyrkans ungdomar. Pengarna ska bekosta arbete mot trafficking och människohandel bland deras jämnåriga i Rumänien.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

"Vi ska hjälpa våra systrar i Rumänien." Så säger ungdomarna i Svenska alliansmissionen som sedan i somras samlat in pengar till ett projekt som förebygger människohandel.

Besöker gymnasieskolor

Projektet heter Stay Free och drivs av organisationen Valoare Plus som den svenska frikyrkan stödjer. Stay Free besöker gymnasieskolorna i nordöstra Rumänien, där unga, framförallt tjejer, är i riskzonen att luras in i sexslaveriet. Ungdomarna görs medvetna om vad som kan dölja sig bakom attraktiva erbjudanden om välbetalda jobb i väst. Samt får verktyg för att hjälpa kompisar som håller på och faller dit.

– De som bli sexslavar faller offer för löften om jobb och en bättre framtid i väst. De tror kanske att de ska få ett välbetalt restaurangjobb. När de väl är framme blir de inlåsta och utnyttjas i prostitution. Andra är medvetna om att de ska jobba med prostitution men förstår inte vidden av det som väntar dem. I båda fallen inser de först när det är för sent att måste arbeta av en skuld och att de hamnat i ett hopplöst läge, berättar Sofie Rotstedt på Svenska alliansmissionen.

Fattigdomsproblem

Enligt siffror från 2014 utnyttjas 27 miljoner människor världen över som sexslavar. Cirka 40 procent av alla prostituerade i Västeuropa uppskattas komma från utlandet, främst från östra och sydöstra Europa. Och ju fattigare område, desto större risk att man hamnar i slaveri.

– Det är ett fattigdomsdrivet problem, därför är det så oerhört viktigt med utbildning. Därför stödjer vi också ett utbildningsprojekt som SAM-Hjälp driver, som riktar sig till yngre barn, bland annat de romska barnen, säger Sofie Rotstedt.

Missionslopp

Merparten av pengarna samlades in under tonårslägrena på Gullbranna och Böda i somras, bland annat genom de så kallade missionsloppen under tonårslägren där löparna kunde sponsras av sina anhöriga.

– Pengarna kommer att räcka till att hålla igång projektet i nuvarande i två år. Sedan har vi även planer på ett nytt projekt som riktar sig mot yngre barn.