Alliansmissionen siktar mot 2025 med ny vision

Under helgens årskonferens antog Svenska alliansmissionen (SAM) en gemensam vision med sikte på 2025. Församlingsplantering är en del av strategin.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det senaste året har en särskild visionsgrupp lyssnat in vad SAM:s församlingar runt om i landet upplever att Gud har lagt på deras hjärtan. Och summan av detta sammanfattas i Vision 2025 som antogs vid årskonferensens ombudsmöte på Gullbrannagården i fredags:

”Vi vill tillsammans ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen.”

– Att visionen kan sammanfattas i en enda mening är viktigt för oss. Det här ska vi kunna lära oss utantill, leva med och ta riktning av, säger Martin Ström, internationell missionsledare inom SAM, som också har suttit med i visionsgruppen.

Här är visionen

Även om visionen är kortfattad så rymmer den stora djup. Martin förklarar punkt för punkt:

Vi vill. Vi är en kropp, trots mångfalden av olika församlingar. Det här är något vi vill och står för tillsammans – i en mångfald.

Läs mer: Alliansmissionen vill ta sin gemensamma längtan på allvar

 

Ta emot. Kristus är sänd till oss. Hur gör vi då rent praktiskt för att ta emot honom, både som församlingsgemenskap och som individ? Hur kan vi stödja varandra att ta emot Kristus?

Formas av. Här är lärjungaskapet i centrum. Det handlar om att följa Jesus i vår tid, att leva i omvändelse, beroende av varandra och av Jesus.

Gestalta Jesus Kristus. Ett uttryck för hela sändningen, både lokalt och globalt. Hur sänder Kristus oss ut i världen? Inkarnationen är central. Hur kan vi både i ord och handling förkroppsliga evangeliet i vår tid, lokalt och globalt?

– Vision 2025 är antagen. Nu går vi in i fas två som handlar om hur detta ska gå till. Under det närmaste året kommer vi att ta fram en rad praktiska strategier som sedan kommer att presenteras på nästa årskonferens, säger Martin Ström.

Vad ser du personligen som möjliga vägar framåt?

– En sak som jag drömmer om är en renässans och förnyelse av den lilla vardagsnära gemenskapen där vi möts regelbundet, ber tillsammans och läser ordet. En annan sak som jag tror finns behov av är lärjungaskap och andlig förnyelse.

Han ser framför sig retreatplatser där bönen och ordet är i centrum, men också andra forum för lärjungaskap.

– Jag tror att vi behöver leva ännu närmare våra utbildningscenter där vi får brottas och leva med de här utmaningarna på ett ännu starkare sätt, säger Martin Ström.

Läs mer: Alliansmissionen går allt mer utanför boxen

 

Församlingsgrundande är ett annat viktigt område i SAM:s närmaste strategi framåt, både i Sverige och världen.

– Globalt tror jag att vi ska rikta in oss på folkgrupper bland de minst nådda i världen.

En unik odlingsform

Här handlar det bland annat om Mellanöstern där SAM sedan en tid tillbaka kombinerar församlingsplantering med odlingsprojekt som både ger livsmedelsförsörjning och skapar arbetstillfällen. Aquaponic-odling är en unik odlingsform som fungerar optimalt även i extremt varma miljöer där det är ont om vatten och matjord. I seminariet ”Vision Växtkraft” presenterade Humberto Martin och Victor Holm det nya missionskonceptet.

Odlingsprojekten är utrymmeseffektiva eftersom man odlar på höjden och systemet fungerar lika bra på ett hustak i storstaden som i öknens hetta.

– Den här typen av innovativ mission är inte så lätt att rekrytera människor till, men vi behöver personer med bakgrund inom entreprenörskap och odling som kan driva de här projekten framåt, säger Humberto Martin.

Böneutrop
Kyrka och politik