Alliansmissionen tar sats för sju år framåt

Svenska alliansmissionen ska formulera en ny vision för de närmsta sju åren fram till 2025. Nu reser samfundsledningen runt för att lyssna in församlingarna.
Två av frågorna: Vem får vara med? Hur kan evangeliet beröra?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Alliansmissionens ledning turnerar just nu till fem orter för att möta olika församlingar regionalt, och prata om grunderna för en ny ”Vision 2025”.

Samfundets övergripande målsättningar ska så småningom antas vid årskonferensen på Gullbrannagården utanför Halmstad under Kristi himmelsfärdshelgen nästa år.

Gnosjö, Huskvarna och Sävsjö är de orter som hittills har fått besök. Kvar den här och nästa vecka är Göteborg (19/10) och Åsarp (25/10).

Än så länge finns ingen fastställd vision, utan samfundet är inne i en förberedande process.

Missionsföreståndaren Kjell Larsson är glad för samlingarna så här långt.

– Det har varit jättespännande samtal och ett stort gensvar. Vi fortsätter att samla in reflektioner, säger han till Dagen.

Tre ledord sammanfattar

En arbetsgrupp har tagit fram 16 värdeord som ska få ligga till grund för Alliansmissionen som ”värdebaserad missionsrörelse”. Dessa har i sin tur sammanfattats i tre ledord: 1) Mottagande, 2) Efterföljande, och 3) Sändande.

Efter en inledande pres- entation vid de regionala samlingarna har man satt sig ner i smågrupper för att diskutera hur ledorden tar sig uttryck och utmanar i församlingarna.

– När det gäller ”mottagande” har vi funderat i relation till att ta emot Gud, men också med den rannsakande frågan hur vi tar emot människor. Vem får vara med? Hur är vi öppna? Och så vidare, säger Kjell Larsson.

– Vi är också en missionsrörelse som vill ”sända ut” evangeliet så det berör människor. Inte bara utomlands utan också i församlingsplanteringar och evangelisation i Sverige.

– Det har varit väldigt roligt att höra vad man associerar till olika ord. Det ger verkligen en ökad bredd i de olika orden när vi samtalar om dem, säger Kjell Larsson.

”Är jag kyrkan?”

Sven Ökvist, anställd som ungdomsledare i Vetlanda Allianskyrka, var tillsammans med fyra andra från sin församling med vid en av samtalskvällarna i Sävsjö i förra veckan. Han säger till Dagen att det är viktigt att ibland prata mål och ha en riktning i det som görs.

– Det som fastnade särskilt i mig var de samtal vi hade om vilken syn vi har på kyrkan. Är kyrkan en plats dit jag går och sitter av en liten stund, eller är det så att jag är kyrkan?  Jag tar till mig tron, och sänder ut mig själv till arbetsplatsen på ett annat sätt, om jag är kyrkan. Då blir det ett liv, och inte en plats jag går till, säger Sven Ökvist.

Kjell Larsson har under turnén i församlingarna använt bilden av Svenska Alliansmissionen som en pil som ska kastas mot en piltavla. Evangeliet är spetsen som ska träffa målet. Själva pilkroppen är församlingen och den enskilde som är tyngden som bär ut evangeliet. Och fjädrarna på pilen är de aktuella ledorden som ger balans och riktning.

Nästa steg: Hur?

Nu fortsätter arbetet med ”Vision 2025” i olika arbetsgrupper, pastorsdagar och så vidare. När de övergripande målsättningarna så småningom är satta kommer SAM att jobba med ordet ”hur” för att beskriva hur visionen konkret ska förverkligas.

Statsministeromröstning