Allt fler låginkomsttagare blir hemlösa

Låginkomsttagare, nyanlända och äldre utgör en ny och växande grupp bland de hemlösa.
Det konstaterar Stockholms stadsmission i sin senaste hemlöshetsrapport.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är inte längre missbruk eller psykisk ohälsa som utgör den enda gruppen hemlösa i samhället. Eftersom bostadspriserna stigit kontinuerligt de senaste 20 åren innebär sjukdom, skilsmässa eller arbetslöshet att många inte har råd att bo kvar i sina hem.

Många saknar dessutom ekonomisk buffert, skriver Stockholms stadsmission i sin senaste hemlöshetsrapport. Det leder till att risken att bli fattig och hamna i utanförskap är större än tidigare.

”Vi kan snabbt konstatera att det finns bostäder men att de är för en redan etablerad och resursstark grupp. Allt fler individer hänvisas till bostadsbestånd de inte har råd med”, skriver Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission.

Saknar boendelösningar

I Socialstyrelsens kartläggning av hemlöshet som presenterades före jul framgår att personer som befinner sig i akut hemlöshet har ökat, samt de som saknar långsiktiga boendelösningar.

Det framgår också att var femte hade blivit hemlös på grund av avhysning.

– Socialstyrelsen bekräftade våra siffror om att den akuta hemlösheten ökar, säger Jonas Wihlstrand, socialchef på Stockholms Stadsmission.

Stockholms Stadsmission vill se att Sverige antar en ny hemlöshetsstrategi och att det blir en lagstiftning om nationell garanti att alla ska ha tak över huvudet.

– Bostad är en mänsklig och medborglig rättighet. Det är något som i praktiken just nu ser ut att vara omöjligt att leva upp till med bostadspolitikens nuvarande inriktning, säger Jonas Wihlstrand.

Förslag på förbättringar

I hemlöshetsrapporten har man tagit fram förslag på lösningar hur situationen kan förbättras. I Stockholms stadsmissions projekt Särskildnyttan arbetar man för att öka tillgängligheten av bostäder – att hitta kreativa lösningar för att minska hemlösheten i Stockholm.

Fastighetsägarna kan via Särskildnyttan bidra med lägenheter till Stockholms stadsmissions metod ”Bostad först”.

Den har sitt ursprung i USA men finns numera i 13 länder i Europa och har visat sig vara framgångsrik. Den går ut på att den hemlöse först får ett tryggt boende och sedan ser man över vilket stöd som behövs för att boendet ska fungera.

– Det är viktigt att kunna se efter lösningar bortom Sveriges gränser. Finland är ett föredöme. Där har hemlösheten minskat kraftigt de senaste åren sedan man antog en nationell hemlöshetsstrategi med bostad först i fokus, säger Jonas Wihlstrand.

Läs också: Junior: Att hamna på gatan kan hända vem som helst
 

Ledande aktör

I Finland har Y-stiftelsen varit en ledande aktör för att minska hemlösheten. Den äger i dag 16 000 lägenheter i 55 kommuner i Finland. Dessa är centralt belägna och huvudstrategin är att se till att hemlösa och socialt utsatta personer har ett boende i områden där jobben finns.

För att modellen ska fungera krävs ett nära samarbete mellan kommuner, näringsliv och civilsamhället. Stockholms stadsmission och andra stadsmissioner runt om i landet arbetar i dag med att utveckla och skapa fler dialoger med fastighetsägare.