Alpha i Sverige växer så att det knakar

Alphakurserna blir allt fler. För två år sedan fanns 60 registrerade kurser. I fjol: 112 kurser. Hittills i år: 290 registrerade kurser.
– Det är fantastiskt, säger Carl-Henric Jaktlund, nationell ledare för Alpha Sverige.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

En grundkurs i kristen tro. Alla frågor är tillåtna. Gemenskapen kring matbordet är central. Så skulle man kunna beskriva en Alphakurs.

Blir allt mer populär

Efter en dipp jämfört med storhetsåren i början av 2000-talet har den återigen blivit allt mer populär.

– En förklaring tror jag är att vi blivit lite mer omskrivna sista tiden, samt framför allt att vi lanserat två filmserier på svenska som kan ersätta de traditionella föredragen, säger Carl-Henric Jaktlund.

Han var tidigare ledarskribent på Dagen. Sedan början av 2017 jobbar han med Alpha på heltid.

– I går satt vi på kontoret och märkte att antalet registrerade kurser närmade sig 300. Vi bara skakade på huvudet och frågade oss, med ett stort leende: vad händer?

Varför tror du att kursen är så gångbar i Sverige?

– Jag tror att det är kombinationen av tydlighet och ödmjukhet. Vi brukar säga att Alpha inbjuder brett och utmanar smalt. Det finns en tydlighet som är frimodig, samtidigt som alla åsikter inte bara är tillåtna, utan även önskade.

Jaktlund ser Alphakurserna som en viktig del i att återevangelisera Sverige.

Vilka är då de typiska deltagarna? Man skulle kunna dela in dem i tre kategorier.

1. De personer som är uppvuxna i kyrkan och har en kristen tro, men vill gå igenom dess grunder på nytt.

2. De som är nyfikna på livsfrågor och är öppna för den kristna tron – en kategori som man skulle kunna kalla sökare.

3. Nyanlända, som ofta konverterat till kristendom från någon annan religion.

– Hela flyktingvågen har hjälpt till att föra upp religiositet på kartan igen. Det föder även något hos den sekulariserade svensken, säger Carl-Henric Jaktlund.

Nationell konferens

I oktober hålls en nationell Alphakonferens i Stockholm, där bland annat Dave Matthews från London är med som talare. Han kommer bland annat prata om hur arbetet med Alphakurser kan bli en integrerad del av den övriga församlingens liv.

Alphakursen

Alpha startade 1990 som en kort kurs för nya medlemmar i kyrkan Holy Trinity Brompton i London.

Alpha finns i alla olika delar av den kristna kyrkan i världen, inklusive katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan och alla de större protestantiska kyrkorna.

Materialet har översatts till 112 olika språk. Miljoner har gått kursen.

Källa: Alpha Sverige

Lilla Erstagården