21 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Alphakurs på Wayne’s Coffee lyckat koncept

EFS-kyrkan i Östersund har förlagt sin grundkurs i kristen tro till Wayne's Coffee, med framgång för båda parter. – Det är många som inte vågar sig in till en kyrka, säger prästen Marie-Louise Nilsson.

1 av 2

Hon berättade om det lyckade konceptet när Alpha Sverige under lördagen höll konferens i Folkungakyrkan i Stockholm.

I Östersund har det i den avslappnade miljön utanför kyrkans väggar varit lättare för en del människor, som är nyfikna på kristen tro, att våga prova på kursen.

Modell som lockar

Även för kafékedjans butik i Östersund blev arrangemanget en framgång och modell för att locka kunder.

– Jo, det har blivit en och annan kopp kaffe, skrattade Marie-Louise Nilsson när hon samtalade om Alphakurserna i en panel inför 100-talet deltagare från hela Sverige och från hela den ekumeniska bredden av kyrkosamfund.

Men framför allt var hon glad över att nya människor har fått lära känna Jesus.

Slår på samma spik

Eric Andersson, pastor i Filadelfiakyrkan i Stockholm, berättade att hans församling har bestämt sig för att jobba hårt och "slå på samma spik" för att nå nya människor med det kristna budskapet genom Alphakurserna.

Eric Andersson brukar själv hålla föredragen om kristen tro, och sedan är nyckeln att hitta rätt ledare för samtalen i mindre grupper, menade han.

– Här letar vi inte efter de bästa teologerna utan efter de bästa värdarna. Värdarna är ofta mycket bättre på att leda samtalen i mindre grupper. Sedan avslutar vi med en gemensam frågestund, ett "QNA", där jag fångar upp om det finns några svårare frågor, berättade han.

"Smågrupper är ovärderliga"

Ingrid Lundström, EFS i Uppsalatrakten, knöt an till idén att samlas utanför kyrkans väggar. För egen del har hon exempelvis anordnat Alphakurser på Försvarshögkvarteret.

Mattias Martinsson, pastor i församlingen Nimbus (Equmeniakyrkan) på Öckerö, lyfte fram behovet av att kunna slussa människor vidare från Alpha in i de kristna församlingarna efter avslutad kurs.

– Jag har för många som har gått Alpha 3-4 gånger. Den lilla gemenskapen är så viktig för dem. Därför har jag bjudit in våra husgruppsledare, för att kunna slussa över till andra mindre grupper. Den lilla gruppen och gemenskapen är ovärderlig, framhöll Mattias Martinsson.

Marie-Louise Nilsson i Östersund och Mats Enander från Svenska kyrkan i Göteborg, strök under ensamheten i samhället, och sorgen över när någon Alphakursdeltagare inte hittar sin plats i församlingen.

Större grupp nyfikna

Carl-Henric Jaktlund, ledare för Alpha Sverige menade att de senaste decenniernas sekularisering och minskade gudstjänstdeltagande gör behovet av Alpha ännu större. Även om Sverige hamnar lägst i viss statistik på frågan om "Gud finns", så svarar samtidigt 56 procent ja på den bredare frågan om det "finns en högre makt".

– Alpha riktar sig till denna större grupp av nyfikna och intresserade, framhöll Carl-Henric Jaktlund inför kursledarna från olika håll i landet.

Thomas Österberg

Thomas Österberg är reporter och stf ansvarig utgivare på Dagen.

Fler artiklar