Altartavla i Skåne räddades undan ryska revolutionen

I Näsums kyrka i nordöstra Skåne hänger en altartavla med en fascinerande historia.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Tavlan, som visar Kristus på korset, skapades av Estlands nationalmålare Johann Köler för över 100 år sedan. Men till Näsums kyrka kom den inte förrän i början av 1960-talet. Dessförinnan hängde den i svenska S:ta Katarinaförsamlingen i S:t Petersburg.

– Historiskt sett har det varit en stor svensk församling, säger Brodde Almer som är ideellt engagerad i församlingen i Näsum och som har grävt ner sig i altartavlans bakgrund.

I samband med det kommunistiska maktövertagandet i Ryssland hösten 1917 fördes arkiv och flera tillhörigheter, däribland Johann Kölers altartavla, till svenska utrikesdepartementet i Stockholm.

Där hamnade verket på vinden i över 40 år. Först 1959 plockades det fram igen och ansvariga för Näsums kyrka, som renoverades 1962–1963, köpte in tavlan utan att känna till dess bakgrund.

Den nuvarande kyrkobyggnaden i S:t Petersburg byggdes år 1865 – och där hängde alltså Johann Kölers målning fram till 1917. Under sovjettiden slutade församlingen att fungera. Kyrkan förstatligades och byggdes om till idrottshall. Men i början av 1990-talet återuppstod församlingen och sedan 2005 ansvarar församlingen återigen för hela kyrkobyggnaden.

Altartavlan – den finns däremot fortfarande i Näsums kyrka.