24 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Anders Tegnell föreslår höjd gräns - från 50 till 500 personer

Folkhälsomyndigheten bedömer att man kan lätta på taket för folksamlingar för vissa arrangemang. – Vi föreslår att vi till en början höjer gränsen från 50 till 500, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

1 av 2

Folkhälsomyndigheten föreslår nu ett höjt tak för hur många som får närvara vid publika arrangemang.

Regeringen presenterade nyligen att de vill kunna göra undantag från regeln att max 50 personer ska kunna träffas åt gången.

Nu har Folkhälsomyndigheten i sitt remissvar gett grönt ljus och föreslår ett maxtak på 500 personer, men med vissa begräsningar där man exempelvis bör hålla minst en meters avstånd.

Det gäller evenemang där man kan ha numrerade sittplatser och effekterna måste noga följas, enligt myndigheten. Om smittskyddsläget medger det kan gränsen eventuellt komma att höjas ytterligare, skriver man i remissvaret.

– Det kommer att behövas en hyfsad tid, några månader, innan man vet om det blir någon effekt, säger Tegnell gällande förslaget.

Anders Tegnell.

Ett första steg

– Det finns en stor del evenemang som inte kommer att omfattas, säger Tegnell och understryker att förslaget gäller evenemang med sittplatser.

Man gör ingen skillnad på utomhusarenor eller inomhusarenor, tillägger han.

SKR inget att invända mot förslaget

Även Sveriges kristna råd (SKR) har i sitt svar till regeringen ifrågasatt 50-regeln, som de menar många gånger är irrelevant. I stället handlar det om att anpassa ett arrangemang utifrån lokalens storlek.

"Ibland är 50 personer för mycket i en liten lokal och ibland finns lokaler som är anpassade för betydligt fler än 50 personer", skriver SKR i sitt remissvar.

Mikael Stjernberg, kommunikationsansvarig på SKR, säger till Dagen att de inte har något att invända mot att det ska gå att samla upp till 500 personer, som Folkhälsomyndigheten föreslår.

Kyrkor bortglömda i processen

Däremot beklagar SKR att kyrkor och trossamfund nästintill blivit bortglömda i processen.

– Om man tittar i promemorian som gick ut från regeringen nämns knappast trossamfunden. Det är lite anmärkningsvärt att vi inte får någon uppmärksamhet, då vi är en av de större aktörerna.

Desto mer uppmärksamhet får idrotts- och kultursektorn, där vissa aktörer klagat högljutt på de begränsningar som råder.

I sitt remissvar till regeringen har SKR vissa invändningar till det förslag som kommit in. Bland annat föreslår de en helt ny formulering gällande regler att man måste hålla avstånd mellan varandra.

– Vi tycker att personer från samma hushåll, som ändå lever tillsammans, inte ska behöva sitta utspritt, exempelvis när de kommer till kyrkan, säger Mikael Stjernberg.

Mikael Stjernberg.

Samma sak borde tas hänsyn till vid begravningar, då människor som lever tillsammans plötsligt skulle behöva sitta med någon meters avstånd.

SKR vill också frångå kravet på vad som skrivs som en "sittande publik", då det i en gudstjänst finns vissa moment där församlingen av tradition står upp. SKR lyfter också fram att det borde gå att ha flera sammankomster i samma lokal, exempelvis om det sker på olika våningsplan. De önskar även dispens för pastorer och präster att komma in på äldreboenden, där det i dag råder besöksförbud.

Läs också "Kyrkor stänger i onödan - 50-gränsen är inte anpassad för verkligheten"

Fler artiklar