"Är du här måste du anstränga dig att bli svensk"

De judisk-kristna värderingarna har företräde i Sverige, menar KD-ledaren Ebba Busch Thor, som lyfte integrationsfrågan i sitt tal i Jönköping.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Du är välkommen till Sverige, men när du är här måste du också anstränga dig att bli svensk.

Mitt i det politiska talet om vårdfrågor och familjepolitik klämde Ebba Busch Thor in ett sjok där hon lyfte fram integrationsfrågan och vikten av att hålla ihop samhällsgemenskapen. Hon menade att detta var vikigt för att hålla främlingsfientligheten i schack, och KD-ledaren lyfte också upp vilka värderingar vi i Sverige ska samlas kring.

– Den judisk-kristna etiken är Sveriges etiska modersmål. Detta arv är en oskiljaktig del av det svenska, och grunden för vår västerländska humanism, löd Ebba Busch Thors budskap inför tusen tillresta kristdemokrater som bänkat sig i Elmia kongresscenter i Jönköping.

Och det som inte går ihop med den västerländska humanismen är månggifte, barnäktenskap och en bristande jämlikhet mellan män och kvinnor.

– Den som i Sverige vägrar ta en kvinna eller man i hand skapar konflikt, sa KD-ledaren i sitt tal.

Åt båda håll

När Ebba Busch Thor på detta sätt lyfte fram svenskheten var udden riktad åt två håll. Dels måste de människor som kommer till Sverige anstränga sig för att ta till sig samhällets värderingar, dels måste svenskar sluta dela upp människor i "vi" och "dem", inte minst sluta se andra eller tredje generationens invandrare som icke-svenska.

– Jag vill se ett Sverige som är öppet och välkommande. Men ett sådant öppet samhälle är bara möjligt om vi också delar med oss av vårt etiska och kulturella modersmål.

Har företräde

Föga förvånande fick Ebba Busch Thor följdfrågor på sitt resonemang då hon efter talet höll en pressträff. Där menade hon att vi i Sverige har ryggat lite i debatten kring vilka värderingar det är som gäller. Det har gött såväl främlingsfientliga krafter och det har lett till att människor som flytt till förtryck i sitt hemland har mött på samma förtryck även här.

Efter att Ebba Busch Thor betonat de judisk-kristna värderingarna så tydligt fick hon frågan om hur muslimer ska känna sig välkomna i Sverige. KD-ledarens svar var att alla, oavsett tro, kan dela dessa värderingar. Men:

– I de fall där något krockar med de värderingar som vi har måste vi vara tydliga med vad som har företräde.

Ebba Busch Thor svarade journalisterna att det här inte bara handlar om lagstiftning, det är inte brottsligt att vägra ta någon i hand, men för att ett samhälle ska kunna hållas samman måste vi kunna möta varandra.

Läs fler artiklar om Kristdemokraterna

Alla tidigare artiklar