Arbetsmiljöverket sätter luppen på trossamfunden

Arbetsmiljöverket inledde förra året en nationell insats mot kränkande särbehandling.
I år kommer myndigheten att fokusera på Svenska kyrkan och andra trossamfund.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!