Ärkebiskop Antje Jackelén: "Rasism är en synd"

Kyrkor från hela världen samlades i veckan för en konferens om populism och främlingsfientlighet. Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén var på plats och kan skriva under på budskapet som togs fram, att rasism är en synd.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Runtom i världen frodas främlingsfientlighet och populism, och det är frågor som också berör kyrkor. Nu i veckan hölls en stor konferens på just det temat i samarbete mellan Kyrkornas världsråd och Vatikanen.

Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén var på plats i Rom, bland annat för att moderera vissa samtalspass, men också för att vara med i diskussionen om hur kyrkor världen över ska bemöta den växande främlingsfientligheten.

– Det här är ett allvarligt problem på många håll i världen, säger Antje Jackelén till Dagen, efter att ha kommit hem till Sverige.

Rasism är en synd

Att kyrkor från världens alla kontinenter väljer att träffas för att diskutera frågan hör inte till vanligheten, men att konferensen äger rum är ett tecken på att frågan behöver ventileras. Efter alla samtal mynnade konferensen ut i ett gemensamt uttalande där kyrkoledarna kraftfullt tar avstånd från främlingsfientlighet.

– Det sades tydligt att rasism är en synd som därmed måste bekämpas, säger Antje Jackelén.

– Det är något som jag själv också skriver under på. Rasism separerar människor, där vissa ser sig som mer överlägsna. Det leder till marginalisering och exkludering och är något som är i direkt strid med det som står i Bibeln.

Mångfald i kyrkorna

Den svenska ärkebiskopen tycker att det samtidigt är väldigt slående att kyrkorna, när de strålar samman på detta sätt, kan visa upp en sådan enighet trots mångfald när det gäller nationalitet, språk och kyrkliga traditioner.

– Som kristna måste vi glädjas över det och ta in att det är så det är. I bland glömmer vi att evangeliet, vår tro, förenar oss.

Vad kan kyrkorna göra för att motverka rasism och främlingsfientlig populism?

– Till att börja med analysera och se vad det är som händer. Sedan hitta ett sätt att förhålla oss till det.

Finns det inte ett dilemma i att en del kristna trots allt röstar på främlingsfientliga populistpartier?

– Det är viktigt att vi är tydliga med var gränsen går när det gäller att demonisera en annan grupp, det är inget som går ihop med kristen tro, svarar Antje Jackelén.

– Däremot måste vi vara lyhörda för människors rädslor, exempelvis rädsla för kriminalitet och rädsla för ekonomiska och kulturella förluster i samband med migration.

Plats i kyrkan

Antje Jackelén säger att det måste få finnas plats i kyrkan att prata även om det här, men då är det viktigt att se till fakta så att inte rädslor späs på och leder till irrationella handlingar. Det är naturligtvis viktigt att orientera sig utifrån evangeliet och Bibelns budskap.

– Då blir det tydligt att vi ska möta främlingen, det kan vi som kristna aldrig komma ifrån.

Under konferensen i Rom besökte deltagarna också påve Franciskus.

– Han var väldigt tydlig med att vi som kristna måste kunna gå emot strömmen då människans värdighet angrips. Vi måste reagera om politiker slår mynt av folks rädsla, enbart för att kortsiktigt vinna ett val.