Ärkebiskop Atas ny ordförande i Sveriges kristna råd

– Kyrkan är en viktig bro mellan det civila och det religiösa, säger ärkebiskop Benjamin Atas, ledare för Syrisk ortodoxa kyrkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Under två dagar har Europaporten i Malmö (Malmö Pingstförsamling) varit samlingsplats både för Sveriges kristna råd (SKR) och Svenska missionsrådet (SMR). Båda organisationerna har hållit sina årsmöten, och bland annat valde man då ny ordförande för SKR.

– Kyrkan är en viktig bro mellan det civila och det religiösa. Kyrkans mål är att skapa trygghet och säkerhet i det andliga livet och att även vara delaktig i det civila samhället. SKR representerar alla de kristna traditionerna i vårt land, säger Benjamin Atas.

Han betonade att den katolska, den ortodoxa, den lutherska och den frikyrkliga traditionen tillsammans bildar en fullkomlig kyrka.

– En fullkomlig religion är grundad på fred och kärlek, att älska Gud och din nästa. Alla religioner bör uppmana sina troende att vara goda troende i sin religion och goda medborgare i sitt land, säger Atas.

Läs också: Rädda familjen också, Sveriges kristna råd!