Arken söker tillstånd till bön i skolan i stället för yoga

Församlingen Arken i Kungsängen norr om Stockholm söker tillstånd hos Skolinspektionen att få använda det man beskriver som den "inre bönen för barn" som alternativ till yoga och mindfulness i skolan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Målet är att den typen av bön ska få tillämpas som ett stående inslag i utbildningen på kristna friskolor, skriver församlingen i ett pressmeddelande.

Den inre bönen är utarbetad av pastor Linda Bergling och ingår i en friskvårdsmodell som ska "stärka barnets existentiella och själsliga hälsa, samt skapa lugn och avslappning".

Man betonar att inspirationen kommer från den kristna traditionen och inte har sina rötter i hinduismens eller buddhismens meditationstekniker.

Kritiska till utvecklingen

Bakgrunden är att mindfulness och yoga fortsätter att göra stora insteg på allt fler skolor i landet. En utveckling som församlingen Arken är kritisk till.

Församlingen Arken leds av pastorerna Linda och Gunnar Bergling. Den grundades 1986 och har cirka 500 medlemmar. Ett 60-tal personer är anställda i församlingens olika verksamheter.

I november firade Arkens bibelskola 30 år. Sedan starten har drygt 4 000 elever tagit examen där, som Dagen berättat.