Arken vill ha Inre bönen i stället för yoga i skolan

Församlingen Arken i Kungsängen norr om Stockholm söker tillstånd hos Skolinspektionen att få använda friskvårdsmodellen Inre bönen för barn som alternativ till yoga och mindfulness i skolan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Målet är att den typen av bön ska få tillämpas som ett stående inslag i utbildningen på i första hand kristna friskolor.

Den inre bönen är utarbetad av pastor Linda Bergling och ingår i en friskvårdsmodell som ska ”stärka barnets existentiella och själsliga hälsa, samt skapa lugn och avslappning”.

Rötter i andra religioner

Hon betonar att inspirationen kommer från den kristna traditionen och inte har sina rötter i hinduismens eller buddhismens meditationstekniker.

Bakgrunden är att mindfulness och yoga fortsätter att göra stora insteg på allt fler skolor i landet. En utveckling som församlingen Arken är kritisk till.

– I första hand vänder vi oss till kristna föräldrar som vill ha Inre bönen som ett alternativ till mindfulness och yoga för sina barn. Självklart får även andra vara med, men vi är då öppna med att det här inte är neutralt, utan att det är med Jesus man kan få inre trygghet och vila i en stillsam och begrundande bön, säger Linda Bergling till Dagen.

CD-skiva för stillhet

Inre bönen finns inspelad på en CD-skriva och är i skolmiljön avsedd att kunna hjälpa barnen att stressa ner sin kropp; händer, fötter, inre organ och så vidare. Vidare att med korta begrundande bibeltexter samt en stunds tystnad inför Gud, hitta stillhet och själens vila.

En lärarmanual finns också utarbetad som stöd för hur Inre bönen ska utföras.

Ickekonfessionell undervisning

Enligt läroplanen ska all undervisning i skolan vara icke-konfessionell, medan själva utbildningen – alltså det som sker utanför obligatorisk lektionstid –  får vila på religiös grund. Ansökan kring Inre bönen gäller utbildningen och är en frivillig aktivitet efter föräldrarnas godkännande.

Socialstyrelsen godkände 2013 Inre bönen som en del av behandlingen av vuxna med psykiatriska diagnoser vid församlingen Arkens HVB-hem i Stockholm. Detta tillsammans med psykiatrisk konsultation samt ADL (Activity for daily training, exempelvis laga mat och städa).

Skolinspektionen prövar inte

Ansökan till Skolinspektionen gäller församlingen Arkens Kungsskolan i Kungsängen, men skulle kunna få betydelse för flera skolor om den blir godkänd.

På Skolinspektionen säger man till Dagen att myndigheten inte kan pröva ansökan om att få tillstånd från Kungsskolan, men att det däremot går bra att skicka in en anmälan av metoden, så kan Skolinspektionen pröva denna.

Vill ha tillstånd innan de börjar

Linda Bergling är oavsett formsaken fast besluten att söka vägarna vidare. Hon hänvisar till att Skolinspektionen 2012 godkände yoga på Östermalmsskolan i Stockholm, efter att Bergling då anmält saken till myndigheten.

– Det bästa måste ju vara att vi har ett tillstånd innan vi drar igång Inre bönen, säger hon.

Anette Frank, rektor för kristna Viktoriaskolan i Örebro med 230 elever och Brickebergskyrkan (EFK) som huvudman, har inte satt sig in i detaljer kring Inre bönen, men säger principiellt:

– Godkänner man mindfulness och yoga i den icke-konfessionella skolan, så bör också inre bön tillåtas. Jag kan inte se någon skillnad på detta.

Fakta:

Fakta: Församlingen Arken

Huvudman för Kungsskolan, med verksamhet från förskoleklass upp till årskurs sex, är församlingen Arken i Kungsängen norr om Stockholm.

Församlingen leds av pastorerna Linda och Gunnar Bergling. Arken grundades 1986 och har cirka 500 medlemmar. Ett 60-tal personer är anställda i församlingens olika verksamheter.

Arken driver också en bibelskola för vuxna.