Åsa Waldau överklagar sin misshandelsdom

Uppsala tingsrätt dömde Åsa Waldau till villkorlig dom med samhällstjänst i 120 timmar för åtta fall av misshandel.
Nu har den tidigare Knutbyledaren överklagat sitt straff.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ester Andersson Zandvoort, ombud och offentlig försvarare för Åsa Waldau som i dag heter Åsa Jacobsson, skriver i överklagandet till Svea hovrätt att de yrkar på att hovrätten "ogillar åtalen och de enskilda anspråken".

"Under alla omständigheter yrkas att hovrätten utdömer lindrigare påföljd och nedsätter utdömt skadestånd", fortsätter hon.

Samtycke eller ej

Utöver samhällstjänst dömde Uppsala tingsrätt även Åsa Jacobsson, känd som Kristi brud, till skadestånd på 56 500 kronor plus ränta och det är alltså den summan som hon vill slippa att betala.

Ester Andersson Zandvoort skriver att tingsrätten har gjort en felaktig bevisvärdering och bedömning av den bevisning som åklagare Liselott Herschend presenterade i de överklagade delarna.

Läs mer Samtliga tre Knutbypastorer är skyldiga

 

Under huvudförhandlingen i tingsrätten var en fråga om målsägandena hade samtyckt till våldet genom att inte protestera. Detta hävdade Åsa Jacobsson. Men i den nu överklagade domen slog tingsrätten fast att så inte var fallet.

Detta är något som Ester Andersson Zandvoort kritiserar i överklagandet:

"Mot Åsa Jacobssons förnekande respektive samtyckesinvändning kan åtalen inte anses vara tillförlitligen styrkta samt föreligger ingen skyldighet att utge skadestånd till målsägandena."

Läs mer Åklagaren: Jag förstår hur rätten resonerar

 

Samtidigt som domen föll mot Åsa Jacobsson dömdes Carl Fält (tidigare Urban Fält) för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Påföljden för detta blev villkorlig dom med samhällstjänst i 160 timmar och skadestånd på 85 000 kronor plus ränta.

Peter Gembäck vill slippa böter

Den tredje åtalade tidigare Knutbyledaren, Peter Gembäck, dömdes samtidigt för misshandel och olaga tvång. Påföljden för detta blev villkorlig dom och 80 dagsböter.

Carl Fält har valt att acceptera sitt straff. Men Peter Gembäck har, i likhet med Åsa Jacobsson, valt att överklaga. Hans offentliga försvarare Bengt-Göran Hugoson skriver att Peter Gembäck inte anser att han ska betala några dagsböter.

Läs mer Gembäck: Det känns rätt. Inte bra, men rätt.

Läs de senaste artiklarna om Knutbysekten

Alla tidigare artiklar
Roland Hellsten.
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner