Asiatiska teologer: Vi vill missionera själva i Asien

Rangoon. Många kristna teologer i Asien vill inte att kyrkan ska evangelisera bland icke-kristna.
Det blev tydligt under en historisk missionskonferens i Burma.
Men bland de 600 delegaterna gick åsikterna isär.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I en het och fuktig samlingssal i Rangoon samlades delegater från ett stort antal asiatiska kyrkor för att dra upp riktlinjerna för framtidens mission. Konferensen arrangerades av Christian Conference of Asia (CCA), en rörelse som står nära Kyrkornas världsråd, och det var den första liknande missionskonferensen sedan 1994. Många talare kallade det därför en historisk händelse.

Vill hitta asiatisk mission

Till skillnad från många andra missionskonferenser var fokus inte hur fler ska komma till tro på Jesus. I stället var målet att finna en asiatisk syn på mission. Många teologer och kristna ledare är nämligen kritiska till hur de västerländska missionärerna agerade när de förde den kristna tron till Asien.

En av dem var biskop Reuel Marigza från den filippinska kyrkan United Church of Christ.

— Vår kultur blev demoniserad, våra sånger, vårt sätt att vara. Vi blev främmande för det asiatiska. Nu måste vi finna något annat, sa han i ett anförande.

Det fanns också tongivande talare som ville ompröva synen på andra religioner. I stället för att se buddhister, hinduer och muslimer som personer att omvända, så betonades att alla troende är medvandrare som är kallade av Gud att arbeta för en rättvisare värld.

Blivit mer självmedvetna

En av de ledande förespråkarna för en sådan linje är Mathews George Chunakara, som är generalsekretare i CCA. I en intervju med Dagen pekade han på att nästan alla kyrkor i Asien grundades av västerländska missionärer.

– Nu har kyrkorna i Asien blivit mer självmedvetna, och missionssynen måste fördjupas och få rötter i den asiatiska myllan. Annars kommer kristendomen fortsätta att ses som en främmande religion i Asien, sa han till Dagen.

Men var det fel att missionärerna åkte ut till Asien, det var ju deras missionssyn som drev dem att göra det?

– Många missionärerna åkte ut för att arbeta socialt. Flera gav folken i Asien ett skriftspråk, bland annat mitt eget språk.

Men de ville ju också att människor skulle bli kristna?

– Ja, de hade den motivationen också, och det fanns också inslag av kolonialism. Missionärerna användes ibland av kolonialisterna. Men man måste se till hela missionärernas syfte, och många missionärer gjorde stora offer, de till och med offrade livet.

Han är också oroad över att det i dag finns många kristna grupper, främst asiatiska, som evangeliserar ”på ett aggressivt sätt”.

– Vi kan inte säga att allt är dåligt, men det kan störa icke-kristna som känner sig attackerade och tycker att alla kristna, oavsett bakgrund, är dåliga.

Få evangelikaler

Det var få delegater från evangelikala kyrkor på plats i Burma. Men även bland dem som deltog fanns det många med en mer positiv syn på evangelisation, många kyrkor arbetade aktivt med att omvända icke-kristna. Det påpekade Gerard Willemsen, chef för Equmeniakyrkans internationella enhet, som var med under konferensen.

– Från podiet har det sagts mycket om att acceptera andra religioner, att inte försöka konvertera människor. Men när vi pratar med folk är det långtifrån alla som håller med om det, sa han till Dagen.

Frågan om missionssyn i Asien är brännande eftersom så många kristna lever som minoriteter, menade han.

– Hur finner man rätt balans? Man måste ha respekt för andra, men samtidigt vaka över det unika med Kristus.

Fakta:

Christian Conference of Asia

CCA grundades 1957, och har som mål att främja ekumeniskt samarbete i regionen.

Fler än hundra kyrkor är medlemmar, och de flesta samfund återfinns i södra och östra Asien, inga i Mellanöstern.

Det är främst traditionella protestantiska kyrkor som står bakom CCA. Pingstkyrkor och mer karismatiska församlingar deltar inte.

CCA står nära Kyrkornas världsråd.