Asylkommission bildad i dag

Samma dag som regeringen debatterade förlängning av asyllagstiftningen bildades Asylkommissionen med experter från forskarsamhället. – Det som skett är inte bara en lagändring, utan en förskjutning i hur ärenden bedöms, säger Lise Blomqvist i kommissionens styrgrupp.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

På tisdagen kallade Asylkommissionen till presskonferens, för att berätta om initiativet som kommit från forskarsamhället i samarbete med medarbetare i flyktingorganisationer, kyrkor, människorättsaktivister och enskilda som engagerar sig i frågan.

Bakgrunden till initiativet är de lagändringar och förändring i praxis för bedömning av asylrätten som har ägt rum sedan den så kallade flyktingkrisen 2015, skriver Asylkommissionen i ett pressmeddelande.

– Det var en flyktingström av bibliska dimensioner. Det handlade om en humanitär katastrof på många håll i världen. Europa sågs av många som en förebild. Men vad hände? Det var vi som började kalla det här för vår flyktingkatastrof. Det var för många samtidigt. Vilket precis är definitionen av en flyktingkatastrof - att det är så många.

"Inte Europas katastrof"

Men det var inte Europas katastrof, utan flyktingarnas, betonade Lise Blomqvist på presskonferensen.

Strömmen av flyktingar fick flera europeiska länder att nästan i panik stifta nya lagar. Nu har den svenska så kallade tillfälliga asyllagen förlängts gång på gång, och ett antal lagändringar har också lett till förskjutning av praxis i bedömningen av flyktingärenden, säger Lise Blomqvist till Dagen.

– Man kan knappast kalla den en tillfällig lag längre, säger Lise Blomqvist till Dagen.

Ett antal lagändringar har också lett till en förskjutning av praxis i bedömningen av asylärenden, säger hon.

– Under den tid som gått är det många som har protesterat. Asylsökande inte minst. Många har berättat att år 2015 stod de vid gränsen till Sverige och möttes av frivilligorganisationer som sa "Välkommen! Nu kan du sova ut, nu är du i trygghet".

– På detta har följt fyra år av väntan.

"Analyserar inte"

Fram tills nu har det saknats en analys av de lagar som stiftats under åren 2015 till 2017, säger Lise Blomqvist. Nyligen tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté om migrationspolitik. På regeringens hemsida beskrivs denna parlamentariska kommitte´s uppdrag så här: "Kommittén ska ta ställning till utformningen av politiken i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar". Men inte heller denna kommitté kommer att analysera hur de lagar som finns faktiskt har påverkat, menar Lise Blomqvist.

– Vi är många som har längtat efter att regeringen skulle analysera dessa lagar innan man stiftar en ny lag. Vad har hänt? Hur blev det? Men det gör man inte. Därför vill vi göra det, så seriöst och djupt som det går att komma med forskning.

Till sin hjälp har kommissionen en rad forskare och jurister. Flera medarbetare i olika kyrkor finns med i arbetet, liksom läkare och frivilligarbetare. En av initiativtagarna är professor Anna Lundberg vid Linköpings universitet.

Knuten till universitet

Kommissionen är också knuten till Institutionen för samhälls-och välfärdsstudier vid Linköpings universitet.

– Vi ska göra en grundlig och vetenskaplig analys. Det är klart att när man startar en kommission så är det för att det har hänt något allvarligt, vilket vi tycker att det har gjort.

– Jag jobbade själv i ledningen på Migrationsverket på 80-talet och jag har sett hur själva bemötandet av asylsökande har förändrats. Man ska inte vara naiv, men man kan inte heller ifrågasätta hur långt som helst, säger Lise Blomqvist.

I ett första skede kommer Asylkommissionen att hålla hearings med personer som varit inne i asylprocessen.

– Vi kommer att ta tillvara deras berättelser och dessa ska sedan analyseras av forskare, säger Lise Blomqvist.

Fokus under den första fasen av arbetet kommer att vara på barn och unga. Det arbetet finansieras av Linköpings Universitet och Flyktinggruppernas Riksråd, med stöd av Hugo Stenbecks Stiftelse.

Ska granska mänskliga rättigheter

Asylkommissionens fullständiga namn är : Asylkommissionen för granskning av lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökt asyl i Sverige under perioden 2015-2017.

I styrgruppen finns bland andra Anna Lundberg, professor i Välfärdsrätt vid ISV, Linköpings Universitet, Sanna Vestin, tidigare ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd FARR, samt Lise Blomqvist, tidigare i ledningen vid Migrationsverket.

MORS DAG
Elinor Tidholm med sina sju biologiska barn. Från vänster: Niklas (svärson), Greta och Linnéa (tvillingar), Elinor (mamman), Alf, Kerstin, Hannele (sittande svärdotter med sonen Eton), Gustav, Gregor och Emeli.
Foto: Privat
Foto: Privat