Ateister föredrar katt och kristna väljer hund

Vad säger husdjur om kyrksamhet? En hel del, enligt två amerikanska forskare som kommit fram till att kristna föredrar hund medan ateister väljer katt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

"Får man ta hunden med sig in i himlen", undrade sångaren Hasse "Kvinnaböske" Andersson i en låt som blivit klassisk. Frågan är aktuell på nytt, men ur ett lite annat perspektiv.

En ny amerikansk studie bekräftar det vi redan vet, att husdjur är populära. Fler än 60 procent av amerikanarna har någon typ av husdjur.

Hund mest populärt

Allra mest populära är hundar, tre av fyra som har ett husdjur väljer en hund. På andra plats kommer, inte oväntat, katten. I genomsnitt har invånarna i USA 1,72 husdjur per familj.

Kristna har fler husdjur än den genomsnittlige amerikanen. Evangelikaler och protestanter har två husdjur per familj medan siffran för katoliker är 1,5 och judar 0,95, rapporterar Religion News.

Studien avslöjar också att hundar är mest populära bland evangelikaler och katoliker. Här finns en tydlig skillnad mot icke-religiösa som föredrar katt.

Lite tillspetsat kan man alltså säga att kristna väljer hund medan ateister föredrar katt.

Kyrksamhet en vattendelare

Det finns också en tydlig koppling mellan kyrksamhet och närvaron av husdjur. Ju mer kyrksam, desto färre husdjur. Och omvänt: ju mindre någon går till kyrkan, desto mer troligt att man har husdjur.

Forskarnas förklaringar till detta är dels att personer med ett kyrkligt engagemang inte har tid att ta hand om husdjur. Dels att icke kyrksamma kanske ersätter bristen på sociala kontakter med husdjur.

Men varför över huvud taget göra en sådan studie?

Forskarna tycker att resultatet av undersökningen säger något viktigt om det amerikanska samhället.

"Som Robert Putnam redan konstaterade för tjugo år sedan i sin bok "Bowling Alone" är vi människor mer socialt åtskilda från varandra nu än någonsin tidigare", skriver Ryan Burge.

Han baptistpastor och statsvetare vid Eastern Illinois University, och den som gjort studien tillsammans med sociologen Samuel Perry, University of Oklahoma.

Husdjur innebär glädje

Tidigare fyllde föreningslivet, idrotten och kyrkan människors sociala tomrum men så är det inte längre, konstaterar Ryan Burge och avlossar en positiv slutkläm om alla husdjursägare:

"Visst är svårt att inte bli glad när du kommer hem från jobbet och din hund - eller katt - tydligt visar hur mycket den tycker om dig."

Studien, som har titeln How Religion Predicts Pet Ownership in the United States, är publicerad i tidskriften Journal for the Scientific Study of Religion.

Att hålla modet uppe i isoleringen
Scouterna i Kärda Alliansförsamling överraskade de äldre med sång
Foto: Privat
Foto: Privat
Sommarkonferenserna
Foto: Johannes Ottestig
Foto: Johannes Ottestig
Kristen i coronakrisen
Foto: Kajsa Göransson
Foto: Kajsa Göransson